• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Administratīvo lietu departamentā

Administratīvo lietu departamentā 1. decembris, 2022.
Administratīvo lietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: novembrī klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Administratīvo lietu departamentā 1. decembris, 2022.
Senāts: IIN maksātāja attaisnotajos izdevumos nav iekļaujami izdevumi par pamatizglītības iegūšanu privātajā mācību iestādē; Ar blakus lēmumu vērš Ministru kabineta uzmanību uz noteikumu neprecīzu formulējumu
Administratīvo lietu departamentā 16. novembris, 2022.
Senāts uzsver zaudējumu atlīdzināšanas pienākumu par policijas rīcības rezultātā pazaudētām mantām
Administratīvo lietu departamentā 11. novembris, 2022.
Nodod jaunai izskatīšanai strīdu ar Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju
Administratīvo lietu departamentā 8. novembris, 2022.
Senāts atzīst par pamatotu PTAC lēmumu, uzliekot SIA “Tele2” sodu par negodīgas komercprakses īstenošanu
Administratīvo lietu departamentā 4. novembris, 2022.
Nolēmums strīdā ar Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju būs 11.novembrī
Administratīvo lietu departamentā 2. novembris, 2022.
Strīdā ar VID Senāts vērtē, vai izdevumi par vispārējās izglītības iegūšanu, mācoties privātajā mācību iestādē, ir iekļaujami iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja attaisnoto izdevumu sastāvā
Administratīvo lietu departamentā 1. novembris, 2022.
Administratīvo lietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: oktobrī klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Administratīvo lietu departamentā 31. oktobris, 2022.
Par izskatāmām lietām no 31.oktobra līdz 4.novembrim
Administratīvo lietu departamentā 21. oktobris, 2022.
Atzīst par prettiesisku Rīgas Stradiņa universitātes lēmumu pretendentu atlasē studijām rezidentūrā
Administratīvo lietu departamentā 21. oktobris, 2022.
Eiropas Savienības Tiesa pasludina spriedumu, atbildot uz Senāta uzdotiem jautājumiem
Administratīvo lietu departamentā 19. oktobris, 2022.
Noraida saraksta „„Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija” deputāta amata kandidāta pieteikumu par Centrālās vēlēšanu komisijas lēmuma atcelšanu