• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Administratīvo lietu departamentā

Administratīvo lietu departamentā 22. februāris, 2022.
Atzīst par nepamatotu VID lēmumu par iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanu no saimnieciskās darbības rezultātā gūtā ienākuma
Administratīvo lietu departamentā 18. februāris, 2022.
Par izskatāmām lietām no 21. līdz 25.februārim
Administratīvo lietu departamentā 11. februāris, 2022.
Par izskatāmām lietām no 14. līdz 18.februārim
Administratīvo lietu departamentā 10. februāris, 2022.
Tiesai no jauna jāvērtē, vai policija varēja liegt piekļuvi interneta vietnēm ar nelicencētu saturu
Administratīvo lietu departamentā 7. februāris, 2022.
Noraida lielāka atbalsta piešķiršanu par hidroelektrostacijā piemērojamo cenas diferencēšanas koeficientu
Administratīvo lietu departamentā 7. februāris, 2022.
Atstāj spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmumu lietā par finansējuma piešķiršanu projektam
Administratīvo lietu departamentā 4. februāris, 2022.
Par izskatāmām lietām no 7. līdz 11.februārim
Administratīvo lietu departamentā 4. februāris, 2022.
Tiesai no jauna jāskata strīds par personas datu neatļautu izmantošanu
Administratīvo lietu departamentā 1. februāris, 2022.
Administratīvo lietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: janvārī klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Administratīvo lietu departamentā 31. janvāris, 2022.
Tiesai no jauna jāvērtē strīds par tiesībām saņemt PVN atmaksu
Administratīvo lietu departamentā 28. janvāris, 2022.
Par izskatāmām lietām no 31.janvāra līdz 4.februārim
Administratīvo lietu departamentā 27. janvāris, 2022.
Pēc Eiropas Savienības Tiesas sprieduma pasludināšanas Senāts turpinās izskatīt divas lietas par kompensācijas maksājumiem