• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Administratīvo lietu departamentā

Administratīvo lietu departamentā 11. novembris, 2021.
Senāts ar blakus lēmumu aicina pilnveidot tiesību aizsardzības mehānismu administratīvā pārkāpuma lietvedībā
Administratīvo lietu departamentā 9. novembris, 2021.
Senāts uzdod prejudiciālus jautājumus Eiropas Savienības Tiesai par “apiešanas klauzulu” Eiropas atbalsta saņemšanā
Administratīvo lietu departamentā 2. novembris, 2021.
Noraida pieteikumu par iekšlietu ministra lēmuma atcelšanu
Administratīvo lietu departamentā 1. novembris, 2021.
Administratīvo lietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: oktobrī klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Administratīvo lietu departamentā 29. oktobris, 2021.
Par izskatāmām lietām no 1. līdz 5.novembrim
Administratīvo lietu departamentā 29. oktobris, 2021.
Lietā par Valsts policijas lēmumu anulēt pieteicējam ieroča nēsāšanas atļauju nolēmums būs pieejams novembrī
Administratīvo lietu departamentā 29. oktobris, 2021.
Senāts atstāj negrozītu rajona tiesas spriedumu strīdā par informācijas sistēmas uzturēšanai izsludinātā iepirkuma nolikuma prasību tiesiskumu
Administratīvo lietu departamentā 25. oktobris, 2021.
Nodod jaunai izskatīšanai lietu par nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju par Latvijas valstij piederošu zemesgabalu
Administratīvo lietu departamentā 22. oktobris, 2021.
Par izskatāmām lietām no 25. līdz 29.oktobrim
Administratīvo lietu departamentā 15. oktobris, 2021.
Par izskatāmām lietām no 18. līdz 22.oktobrim
Administratīvo lietu departamentā 13. oktobris, 2021.
Lietā par iekšlietu ministra lēmumu iekļaut personu “melnajā sarakstā” nolēmums būs pieejams 2.novembrī
Administratīvo lietu departamentā 11. oktobris, 2021.
Senāts: patvaļīga būvniecība nav dzīvokļu apvienošana – tā nevar radīt privātpersonai labvēlīgas sekas nodokļu jomā