• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Administratīvo lietu departamentā

Administratīvo lietu departamentā 30. aprīlis, 2021.
Nesaskatot, ka prasība doties uz pilsonības valsti būtu nehumāna, Senāts atstāj spēkā lēmumu neizsniegt jaunu termiņuzturēšanās atļauju
Administratīvo lietu departamentā 30. aprīlis, 2021.
Atstāj spēkā apgabaltiesas spriedumu par atteikumu piešķirt bezdarbnieka pabalstu
Administratīvo lietu departamentā 27. aprīlis, 2021.
Senāts atstāj negrozītu spriedumu, ar kuru noraidīts pieteikums par pašvaldības pienākumu pieņemt lēmumu par zemes platības precizēšanu
Administratīvo lietu departamentā 26. aprīlis, 2021.
Stājas spēkā spriedums, atceļot pašvaldības lēmumu, ar kuru tiek ierobežotas personu tiesības izmantot īpašumu
Administratīvo lietu departamentā 23. aprīlis, 2021.
Par izskatāmām lietām no 26. līdz 30.aprīlim
Administratīvo lietu departamentā 23. aprīlis, 2021.
Norādot, ka lēmuma, ar kuru izšķirts civiltiesisks strīds starp sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju un lietotāju, pieņemšana ultra vires nerada pamatu lietu izskatīt administratīvā procesa kārtībā, Senāts izbeidz tiesvedību administratīvajā lietā
Administratīvo lietu departamentā 22. aprīlis, 2021.
Lietā par atteikumu izmaksāt kompensāciju par mikrolieguma apgrūtinājumu meža zemei grūtībās nonākušam uzņēmumam Senāts vēršas Eiropas Savienības Tiesā
Administratīvo lietu departamentā 16. aprīlis, 2021.
Par izskatāmām lietām no 19. līdz 23.aprīlim
Administratīvo lietu departamentā 8. aprīlis, 2021.
Tiesai no jauna jāvērtē izsniegtā būvatļauja viesu nama būvniecībai Jūrmalā
Administratīvo lietu departamentā 6. aprīlis, 2021.
Atstāj spēkā apgabaltiesas spriedumu par kompensācijas aprēķinu Rīgas cirka ēku bijušo īpašnieku mantiniecēm
Administratīvo lietu departamentā 1. aprīlis, 2021.
Administratīvo lietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: martā klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Administratīvo lietu departamentā 30. marts, 2021.
Atstāj spēkā apgabaltiesas spriedumu par pieteicējas noņemšanu no militārā dienesta uzskaites veselības stāvokļa un pacifistiskās pārliecības dēļ