• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Administratīvo lietu departamentā

Administratīvo lietu departamentā 6. aprīlis, 2021.
Atstāj spēkā apgabaltiesas spriedumu par kompensācijas aprēķinu Rīgas cirka ēku bijušo īpašnieku mantiniecēm
Administratīvo lietu departamentā 1. aprīlis, 2021.
Administratīvo lietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: martā klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Administratīvo lietu departamentā 30. marts, 2021.
Atstāj spēkā apgabaltiesas spriedumu par pieteicējas noņemšanu no militārā dienesta uzskaites veselības stāvokļa un pacifistiskās pārliecības dēļ
Administratīvo lietu departamentā 30. marts, 2021.
Atzīst par prettiesisku Rīgas domes lēmumu liegt iepazīties ar būvprojektiem izpētes nolūkos
Administratīvo lietu departamentā 26. marts, 2021.
Par izskatāmām lietām no 29.marta līdz 1.aprīlim
Administratīvo lietu departamentā 25. marts, 2021.
Apgabaltiesai no jauna jāskata lieta, lai nodrošinātu pieteicējas tiesības uz lietas izskatīšanu mutvārdu procesā
Administratīvo lietu departamentā 23. marts, 2021.
Senāts noraida pieteikumu par Brocēnu novada domes lēmuma atcelšanu
Administratīvo lietu departamentā 22. marts, 2021.
Atstāj spēkā VID lēmumu nepiemērot samazinātu nodokļu likmi medicīniskām precēm vispārīgai lietošanai
Administratīvo lietu departamentā 19. marts, 2021.
Par izskatāmām lietām no 22. līdz 26.martam
Administratīvo lietu departamentā 19. marts, 2021.
Nodod jaunai izskatīšanai lietu par tiesībām saņemt sertifikātu dzelzceļa pārvadājumu veikšanai konkrētā posmā
Administratīvo lietu departamentā 16. marts, 2021.
Lietu par minimālo vecuma pensiju nodod jaunai izskatīšanai
Administratīvo lietu departamentā 15. marts, 2021.
Lietu par iekšlietu ministra lēmumu iekļaut personu “melnajā sarakstā” turpinās skatīt pēc papildu informācijas saņemšanas