• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Administratīvo lietu departamentā

Administratīvo lietu departamentā 1. februāris, 2021.
Administratīvo lietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: janvārī klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Administratīvo lietu departamentā 28. janvāris, 2021.
Atzīst par pamatotu Rīgas domei uzlikto pienākumu piešķirt pieteicējam pašvaldības dzīvokli bez atlīdzības
Administratīvo lietu departamentā 22. janvāris, 2021.
Par izskatāmām lietām no 25. līdz 29.janvārim
Administratīvo lietu departamentā 15. janvāris, 2021.
Senāts: administratīvajā līgumā līgumsodu var paredzēt tikai tad, ja šāda iespēja pieļauta attiecīgā līguma slēgšanu regulējošās tiesību normās
Administratīvo lietu departamentā 4. janvāris, 2021.
Administratīvo lietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: decembrī klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Administratīvo lietu departamentā 29. decembris, 2020.
Senāts atzīst par pamatotiem PTAC uzliktos sodus par kreditēšanas noteikumu pārkāpumiem
Administratīvo lietu departamentā 23. decembris, 2020.
Senāts atzīst no starptautiska līguma izrietošas ASV pilsoņa tiesības prasīt Latvijas valsts vecuma pensijas piešķiršanu par Latvijā uzkrāto apdrošināšanas stāžu, pat ja šī persona nedzīvo Latvijas teritorijā
Administratīvo lietu departamentā 22. decembris, 2020.
Lai nodrošinātu sociālo taisnīgumu, Senāts nodod jaunai izskatīšanai lietu par ģimenes valsts pabalsta piešķiršanu
Administratīvo lietu departamentā 22. decembris, 2020.
Nodod jaunai izskatīšanai lietu par izslēgšanu no zvērinātu advokātu skaita
Administratīvo lietu departamentā 21. decembris, 2020.
Senāts aptur tiesvedību Dobeles HES pieteikumā par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumu un vēršas Eiropas Savienības Tiesā
Administratīvo lietu departamentā 18. decembris, 2020.
Par izskatāmām lietām no 21. līdz 23.decembrim
Administratīvo lietu departamentā 10. decembris, 2020.
Eiropas Savienības Tiesa pasludina spriedumu, atbildot uz Senāta uzdotiem jautājumiem