• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Administratīvo lietu departamentā

Administratīvo lietu departamentā 1. septembris, 2020.
Administratīvo lietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: augustā klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Administratīvo lietu departamentā 31. augusts, 2020.
Nodod jaunai izskatīšanai lietu par mācībām rezidentūrā izlietoto valsts budžeta līdzekļu atmaksas apmēru
Administratīvo lietu departamentā 28. augusts, 2020.
Senāts lietā par invaliditātes pensijas saņemšanu atceļ pieteicējam nelabvēlīgo apgabaltiesas spriedumu
Administratīvo lietu departamentā 3. augusts, 2020.
Administratīvo lietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: jūlijā klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Administratīvo lietu departamentā 16. jūlijs, 2020.
Neatzīst politisko partiju apvienības „Jaunā Saskaņa” tiesības pārsūdzēt rīkojumu, ar kuru valstī izsludināta ārkārtējā situācija
Administratīvo lietu departamentā 15. jūlijs, 2020.
Atzīst par pamatotu mikrouzņēmuma darbinieka pienākumu atmaksāt slimības pabalsta pārmaksu
Administratīvo lietu departamentā 13. jūlijs, 2020.
Nodod jaunai izskatīšanai lietu par ievedmuitas nodokli vara un cinka sakausējumiem
Administratīvo lietu departamentā 10. jūlijs, 2020.
Par izskatāmām lietām no 13. līdz 17.jūlijam
Administratīvo lietu departamentā 10. jūlijs, 2020.
Senāts noraida Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta kasācijas sūdzību strīdā par tiesību sniegt kremācijas pakalpojumus piešķiršanu
Administratīvo lietu departamentā 10. jūlijs, 2020.
Noraida AS “Rīgas siltums” kasācijas sūdzību strīdā par iepirkumu konkursā pieņemto lēmumu
Administratīvo lietu departamentā 3. jūlijs, 2020.
Par izskatāmām lietām no 6. līdz 10.jūlijam
Administratīvo lietu departamentā 1. jūlijs, 2020.
Lietā par tiesībām uz bezdarbnieka pabalstu personai, kas izmantojusi bērna kopšanas atvaļinājumu pēc bērna pusotra gada vecuma sasniegšanas, iesniedz pieteikumu Satversmes tiesā