• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Administratīvo lietu departamentā

Administratīvo lietu departamentā 3. februāris, 2020.
Administratīvo lietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: janvārī klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Administratīvo lietu departamentā 31. janvāris, 2020.
Par izskatāmām lietām no 3. līdz 7.februārim
Administratīvo lietu departamentā 29. janvāris, 2020.
Strīdā par Konkurences padomes lēmumu nolēmums būs pieejams februārī
Administratīvo lietu departamentā 24. janvāris, 2020.
Par izskatāmām lietām no 27. līdz 31.janvārim
Administratīvo lietu departamentā 23. janvāris, 2020.
Nodod jaunai izskatīšanai dzīvnieku pansijas “Ulubele” strīdu ar Rīgas domi
Administratīvo lietu departamentā 16. janvāris, 2020.
Atstāj spēkā lēmumu izslēgt pieteicēju no rindas tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai
Administratīvo lietu departamentā 10. janvāris, 2020.
Par izskatāmām lietām no 13. līdz 17.janvārim
Administratīvo lietu departamentā 10. janvāris, 2020.
Atzīst par pamatotu Iepirkumu uzraudzības biroja lēmumu par pretendenta izslēgšanu no iepirkuma
Administratīvo lietu departamentā 6. janvāris, 2020.
Par izskatāmām lietām no 6. līdz 10.janvārim
Administratīvo lietu departamentā 6. janvāris, 2020.
Administratīvo lietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: decembrī klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Administratīvo lietu departamentā 20. decembris, 2019.
Senāts ar blakus lēmumu vērš Ministru kabineta uzmanību uz nepilnībām regulējumā par aptieku izvietojumu
Administratīvo lietu departamentā 20. decembris, 2019.
Lietu par pieprasījumu izsniegt videoierakstu no videonovērošanas sistēmas nodod jaunai izskatīšanai