• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Administratīvo lietu departamentā

Administratīvo lietu departamentā 3. maijs, 2018.
Par izskatāmām lietām no 7. līdz 11.maijam
Administratīvo lietu departamentā 26. aprīlis, 2018.
Lietā par atteikšanos pieņemt pašvaldības deputāta pieteikumu par informācijas pieprasījumu pašvaldībai tiesas lēmums būs pieejams maijā
Administratīvo lietu departamentā 26. aprīlis, 2018.
Maxima Latvija pieteikumā par Vats darba inspekcijas lēmumu atcelšanu atstāj negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu
Administratīvo lietu departamentā 21. aprīlis, 2018.
Par izskatāmām lietām no 23. līdz 27.aprīlim
Administratīvo lietu departamentā 20. aprīlis, 2018.
Lietā par priekšnodokļa atskaitīšanu vēršas ar prejudiciālu jautājumu Eiropas Savienības Tiesā
Administratīvo lietu departamentā 18. aprīlis, 2018.
Augstākā tiesa ar blakus lēmumu vērš iestāžu uzmanību uz bāriņtiesas amatpersonas iespējamu tiesību normu pārkāpumu
Administratīvo lietu departamentā 16. aprīlis, 2018.
Nodod jaunai izskatīšanai lietu par Dzimtsarakstu departamenta atteikumu reģistrēt vārda un uzvārda maiņu
Administratīvo lietu departamentā 16. aprīlis, 2018.
Par izskatāmām lietām no 16. līdz 21.aprīlim
Administratīvo lietu departamentā 9. aprīlis, 2018.
Atzīst par pamatotu KNAB lēmuma atcelšanu par uzlikto sodu
Administratīvo lietu departamentā 6. aprīlis, 2018.
Par izskatāmām lietām no 9. līdz 13.aprīlim
Administratīvo lietu departamentā 4. aprīlis, 2018.
Atzīst par pamatotu tiesu izpildītājam piemēroto disciplinārsodu
Administratīvo lietu departamentā 4. aprīlis, 2018.
Augstākā tiesa: ja pastāv acīmredzami apstākļi, ka pieteikums ir noraidāms, tad šādas lietas var atteikties pieņemt izskatīšanai