• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Administratīvo lietu departamentā

Administratīvo lietu departamentā 30. maijs, 2023.
Atzīst par pamatotu Valkas novada domes lēmumu par liegumu rīkot sapulci laikā, kad valstī bija izsludināta ārkārtas situācija
Administratīvo lietu departamentā 26. maijs, 2023.
Par izskatāmām lietām no 29.maija līdz 2.jūnijam
Administratīvo lietu departamentā 20. maijs, 2023.
Apgabaltiesai no jauna jāvērtē Cityparks Latvia un PTAC strīds daļā par noteikto soda naudu
Administratīvo lietu departamentā 9. maijs, 2023.
Stājas spēkā spriedums, atzīstot par spēkā neesošām starp Autotransporta direkciju un AS „Nordeka” noslēgtās vienošanās par grozījumiem sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas līgumos
Administratīvo lietu departamentā 2. maijs, 2023.
Atzīst par pamatotu lēmumu nepiešķirt slimības pabalstu, ja darba pienākumi kapitālsabiedrībā veikti bez atlīdzības
Administratīvo lietu departamentā 28. aprīlis, 2023.
Administratīvo lietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: aprīlī klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Administratīvo lietu departamentā 28. aprīlis, 2023.
Tiesai no jauna jāvērtē strīds par daudzdzīvokļu nama iekšpagalma izmantošanu automašīnu novietošanai
Administratīvo lietu departamentā 26. aprīlis, 2023.
Senāts atzīst par nepamatotu Valsts ieņēmumu dienesta secinājumu par nekustamā īpašuma dāvinājumu saimnieciskās darbības ietvaros
Administratīvo lietu departamentā 21. aprīlis, 2023.
Par izskatāmām lietām no 24. līdz 28. aprīlim
Administratīvo lietu departamentā 19. aprīlis, 2023.
Lietā par Valsts ieņēmumu dienesta piemēroto muitas parādu nolēmums būs pieejams jūnijā
Administratīvo lietu departamentā 14. aprīlis, 2023.
Par izskatāmām lietām no 17. līdz 21. aprīlim
Administratīvo lietu departamentā 12. aprīlis, 2023.
Strīdā ar VSAA par atteikumu piešķirt valsts vecuma pensiju Senāts aptur tiesvedību un vēršas Satversmes tiesā