• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Administratīvo lietu departamentā

Administratīvo lietu departamentā 30. novembris, 2018.
Atstāj spēkā pašvaldības aprēķināto nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmi par neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi
Administratīvo lietu departamentā 27. novembris, 2018.
Nodod jaunai izskatīšanai jautājumu par pašvaldības deputāta pieteikuma virzību saistībā ar informācijas pieprasījumu pašvaldībai
Administratīvo lietu departamentā 23. novembris, 2018.
Par izskatāmām lietām no 26. līdz 30.novembrim
Administratīvo lietu departamentā 16. novembris, 2018.
Apgabaltiesai no jauna jāvērtē Valsts ieņēmumu dienesta lēmums par personas iekļaušanu riska personu sarakstā
Administratīvo lietu departamentā 16. novembris, 2018.
Par izskatāmām lietām no 20. līdz 23.novembrim
Administratīvo lietu departamentā 12. novembris, 2018.
Administratīvo lietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: oktobrī klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Administratīvo lietu departamentā 9. novembris, 2018.
Par izskatāmām lietām no 12. līdz 16.novembrim
Administratīvo lietu departamentā 9. novembris, 2018.
Nodod jaunai izskatīšanai lietu par atteikumu reģistrēt pieteicēju par Latvijas Republikas pilsoni
Administratīvo lietu departamentā 2. novembris, 2018.
Nodod jaunai izskatīšanai lietu par informācijas pieprasījumu iestādei sniegt atbildētāja dzīvesvietas datus, iesniedzot tiesā prasības pieteikumu
Administratīvo lietu departamentā 2. novembris, 2018.
Par izskatāmām lietām no 5. līdz 9.novembrim
Administratīvo lietu departamentā 31. oktobris, 2018.
Augstākā tiesa noraida pieteikumus par Centrālās vēlēšanu komisijas lēmumu atcelšanu
Administratīvo lietu departamentā 30. oktobris, 2018.
Nolēmums pieteikumā par Centrālās vēlēšanu komisijas lēmumu atcelšanu būs pieejams 31.oktobrī