• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Administratīvo lietu departamentā

Administratīvo lietu departamentā 24. novembris, 2017.
Par izskatāmām lietām no 27.novembra līdz 1.decembrim
Administratīvo lietu departamentā 17. novembris, 2017.
Par izskatāmām lietām no 21. līdz 24.novembrim
Administratīvo lietu departamentā 14. novembris, 2017.
Lietu par paternitātes pabalsta aprēķinu, strādājot pie diviem darba devējiem, nodod jaunai izskatīšanai
Administratīvo lietu departamentā 10. novembris, 2017.
Par izskatāmām lietām no 13. līdz 17.novembrim
Administratīvo lietu departamentā 8. novembris, 2017.
Lietu par paaugstināta servisa sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu Rīgā nodod izskatīšanai pēc būtības
Administratīvo lietu departamentā 6. novembris, 2017.
Lietā par mazo HES tiesībām saņemt zaudējumu atlīdzību uzklausa ministrijas viedokli; lietas izskatīšanu turpinās
Administratīvo lietu departamentā 3. novembris, 2017.
Par izskatāmām lietām no 6. līdz 10.novembrim
Administratīvo lietu departamentā 2. novembris, 2017.
Atzīst par pamatotu VID lēmumu par iedzīvotāju ienākumu nodokļa piemērošanu no kapitāla pieauguma
Administratīvo lietu departamentā 1. novembris, 2017.
Strīdā par preču zīmi “Reval Hotel Elizabete” atstāj negrozītu apgabaltiesas spriedumu
Administratīvo lietu departamentā 27. oktobris, 2017.
Par izskatāmām lietām no 30.oktobra līdz 3.novembrim
Administratīvo lietu departamentā 20. oktobris, 2017.
Par izskatāmām lietām no 23. līdz 27.oktobrim
Administratīvo lietu departamentā 19. oktobris, 2017.
Atstāj negrozītu spriedumu par atļauju Valsts vides dienestam turpināt iepirkumu Inčukalna gudrona dīķu sanācijas projektā