• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Administratīvo lietu departamentā

Administratīvo lietu departamentā 20. decembris, 2022.
Stājas spēkā spriedums, uzliekot pienākumu Valsts meža dienestam veidot mikroliegumu mazā ērgļa ligzdošanas vietas aizsardzībai
Administratīvo lietu departamentā 16. decembris, 2022.
Par izskatāmām lietām no 19. līdz 23. decembrim
Administratīvo lietu departamentā 15. decembris, 2022.
Senāts: informācija par patieso labuma guvēju ir obligāts priekšnoteikums plašsaziņas līdzeklim apraides atļaujas saņemšanai un izmantošanai
Administratīvo lietu departamentā 12. decembris, 2022.
Senāts: nodokļu maksātājam ir pienākums maksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli par ienākumu no maksātnespējas procesa laikā pārdota nekustamā īpašuma
Administratīvo lietu departamentā 1. decembris, 2022.
Administratīvo lietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: novembrī klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Administratīvo lietu departamentā 1. decembris, 2022.
Senāts: IIN maksātāja attaisnotajos izdevumos nav iekļaujami izdevumi par pamatizglītības iegūšanu privātajā mācību iestādē; Ar blakus lēmumu vērš Ministru kabineta uzmanību uz noteikumu neprecīzu formulējumu
Administratīvo lietu departamentā 16. novembris, 2022.
Senāts uzsver zaudējumu atlīdzināšanas pienākumu par policijas rīcības rezultātā pazaudētām mantām
Administratīvo lietu departamentā 11. novembris, 2022.
Nodod jaunai izskatīšanai strīdu ar Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju
Administratīvo lietu departamentā 8. novembris, 2022.
Senāts atzīst par pamatotu PTAC lēmumu, uzliekot SIA “Tele2” sodu par negodīgas komercprakses īstenošanu
Administratīvo lietu departamentā 4. novembris, 2022.
Nolēmums strīdā ar Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju būs 11.novembrī
Administratīvo lietu departamentā 2. novembris, 2022.
Strīdā ar VID Senāts vērtē, vai izdevumi par vispārējās izglītības iegūšanu, mācoties privātajā mācību iestādē, ir iekļaujami iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja attaisnoto izdevumu sastāvā
Administratīvo lietu departamentā 1. novembris, 2022.
Administratīvo lietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: oktobrī klasifikatoros pievienoti nolēmumi