• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Administratīvo lietu departamentā

Administratīvo lietu departamentā 15. septembris, 2017.
Par izskatāmām lietām no 18. līdz 22.septembrim
Administratīvo lietu departamentā 13. septembris, 2017.
Tiesai no jauna jāvērtē jautājums par pārmaksātā ģimenes valsts pabalsta atmaksu
Administratīvo lietu departamentā 8. septembris, 2017.
Par izskatāmām lietām no 11. līdz 15.septembrim
Administratīvo lietu departamentā 4. septembris, 2017.
Tiesai no jauna jāvērtē Latvijas dzelzceļa pienākums maksāt PVN pēc kravas tranzīta procedūras
Administratīvo lietu departamentā 31. augusts, 2017.
Par izskatāmām lietām no 4. līdz 8.septembrim
Administratīvo lietu departamentā 29. augusts, 2017.
Nepastāvot tiesiskai saiknei ar preču nosūtītāju vai saņēmēju, ar tranzīta procedūru saistītam pakalpojumam piemērojama pievienotās vērtības nodokļa pamatlikme
Administratīvo lietu departamentā 25. augusts, 2017.
Par izskatāmām lietām no 28.augusta līdz 1.septembrim
Administratīvo lietu departamentā 25. augusts, 2017.
Augstākā tiesa atzīst par pamatotu vecuma pensijas piešķiršanu ar atvieglotiem noteikumiem personai sakarā ar bērna ar invaliditāti aprūpi
Administratīvo lietu departamentā 18. augusts, 2017.
Par izskatāmām lietām no 21. līdz 25.augustam
Administratīvo lietu departamentā 16. augusts, 2017.
Augstākā tiesa aicina Valsts kontroli izvērtēt direktora vietnieka amata lietderīgumu Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrā
Administratīvo lietu departamentā 13. jūlijs, 2017.
Iesniedz pieteikumu Satversmes tiesā par Latvijas Sodu izpildes kodeksa normas atbilstību Satversmei
Administratīvo lietu departamentā 10. jūlijs, 2017.
Lietā par atteikumu reģistrēt Latvijas Pareizticīgo Autonomo Baznīcu reliģisko organizāciju reģistrā iesniedz pieteikumu Satversmes tiesā