• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Administratīvo lietu departamentā

Administratīvo lietu departamentā 4. jūnijs, 2021.
Lai atbildētu uz Senāta uzdotiem jautājumiem, Eiropas Savienības Tiesa uzklausa ģenerāladvokātes secinājumus
Administratīvo lietu departamentā 1. jūnijs, 2021.
Strīdā ar Uzņēmumu reģistru atstāj negrozītu apgabaltiesas spriedumu; Senāts ar blakus lēmumu vērš Tieslietu ministrijas uzmanību uz nepieciešamību pilnveidot Komerclikuma tiesisko regulējumu
Administratīvo lietu departamentā 1. jūnijs, 2021.
Administratīvo lietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: maijā klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Administratīvo lietu departamentā 31. maijs, 2021.
Apgabaltiesai no jauna jāvērtē Ventspils pilsētas domes opozīcijas pieteikums par deputātu neiekļaušanu komisiju, padomju un darba grupu sastāvā
Administratīvo lietu departamentā 28. maijs, 2021.
Par izskatāmām lietām no 31. maija līdz 4.jūnijam
Administratīvo lietu departamentā 28. maijs, 2021.
Stājies spēkā spriedums par liegumu iegādāties AS „RADIO SWH”
Administratīvo lietu departamentā 28. maijs, 2021.
Atstāj spēkā lēmumu neizsniegt pieteicējam pastāvīgās uzturēšanās atļauju
Administratīvo lietu departamentā 24. maijs, 2021.
Senāts atzīst par pamatotu apgabaltiesas spriedumu, ar kuru atcelts Konkurences padomes lēmums par uzlikto sodu
Administratīvo lietu departamentā 21. maijs, 2021.
Par izskatāmām lietām no 24. līdz 28.maijam
Administratīvo lietu departamentā 19. maijs, 2021.
Atstāj negrozītu spriedumu par akceptu Jūrmalas lidostas darbības paplašināšanai
Administratīvo lietu departamentā 14. maijs, 2021.
Tiesai no jauna jāvērtē Uzņēmumu reģistra faktiskā rīcība, veicot kļūdainu ierakstu tīmekļvietnes maksātnespējas reģistra sadaļā
Administratīvo lietu departamentā 14. maijs, 2021.
Atzīst par pamatotu tiesas secinājumu neizsniegt arhīva darbinieka savu pienākumu veikšanai apkopotu informāciju