• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Administratīvo lietu departamentā

Administratīvo lietu departamentā 9. marts, 2022.
Atstāj negrozītu lēmumu nenoteikt pagaidu aizsardzību pieteikumā par pienākumu vakcinēties pret Covid-19
Administratīvo lietu departamentā 4. marts, 2022.
Par izskatāmām lietām no 7. līdz 11.martam
Administratīvo lietu departamentā 1. marts, 2022.
Tiesai no jauna jāskata lieta par noslēgtā būvdarbu iepirkuma līguma grozīšanu
Administratīvo lietu departamentā 1. marts, 2022.
Administratīvo lietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: februārī klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Administratīvo lietu departamentā 24. februāris, 2022.
Tiesai no jauna jāvērtē piešķiramais pabalsts Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka atraitnei
Administratīvo lietu departamentā 22. februāris, 2022.
Senāts noraida pieteikumu par šķīrējtiesas sprieduma izpildi administratīvajā procesā
Administratīvo lietu departamentā 22. februāris, 2022.
Atzīst par nepamatotu VID lēmumu par iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanu no saimnieciskās darbības rezultātā gūtā ienākuma
Administratīvo lietu departamentā 18. februāris, 2022.
Par izskatāmām lietām no 21. līdz 25.februārim
Administratīvo lietu departamentā 11. februāris, 2022.
Par izskatāmām lietām no 14. līdz 18.februārim
Administratīvo lietu departamentā 10. februāris, 2022.
Tiesai no jauna jāvērtē, vai policija varēja liegt piekļuvi interneta vietnēm ar nelicencētu saturu
Administratīvo lietu departamentā 7. februāris, 2022.
Noraida lielāka atbalsta piešķiršanu par hidroelektrostacijā piemērojamo cenas diferencēšanas koeficientu
Administratīvo lietu departamentā 7. februāris, 2022.
Atstāj spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmumu lietā par finansējuma piešķiršanu projektam