• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Administratīvo lietu departamentā

Administratīvo lietu departamentā 11. oktobris, 2021.
Senāts: patvaļīga būvniecība nav dzīvokļu apvienošana – tā nevar radīt privātpersonai labvēlīgas sekas nodokļu jomā
Administratīvo lietu departamentā 11. oktobris, 2021.
Senāts: izdevumi ķīlas dzēšanai par mantotu nekustamo īpašumu var tikt novērtēti kā ieguldījums funkcionāli līdzīgā nekustamajā īpašumā
Administratīvo lietu departamentā 8. oktobris, 2021.
Par izskatāmām lietām no 11. līdz 15.oktobrim
Administratīvo lietu departamentā 1. oktobris, 2021.
Administratīvo lietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: septembrī klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Administratīvo lietu departamentā 24. septembris, 2021.
Nodod jaunai izskatīšanai lietu par obligātā iepirkuma ietvaros iepērkamās elektroenergijas cenai piemērojamo koeficientu
Administratīvo lietu departamentā 22. septembris, 2021.
Lietā par nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju par Latvijas valstij piederošu zemesgabalu nolēmums būs pieejams oktobrī
Administratīvo lietu departamentā 16. septembris, 2021.
Tiesai no jauna jāvērtē lieta par atbalsta maksājumiem bioloģiskās daudzveidības uzturēšanai zālājos
Administratīvo lietu departamentā 10. septembris, 2021.
Par izskatāmām lietām no 6. līdz 10.septembrim
Administratīvo lietu departamentā 7. septembris, 2021.
Atzīst par pamatotu VID lēmumu par muitas parāda piedziņu no galvotāja
Administratīvo lietu departamentā 3. septembris, 2021.
Par izskatāmām lietām no 6. līdz 10.septembrim
Administratīvo lietu departamentā 1. septembris, 2021.
Administratīvo lietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: augustā klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Administratīvo lietu departamentā 30. augusts, 2021.
Senāts nekonstatē dubultās sodīšanas aizlieguma principa pārkāpumu un atstāj spēkā Valsts vides dienesta lēmumu