• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Administratīvo lietu departamentā

Administratīvo lietu departamentā 19. februāris, 2021.
Par izskatāmām lietām no 22. līdz 26.februārim
Administratīvo lietu departamentā 16. februāris, 2021.
Atstāj spēkā lēmumu nereģistrēt pieteicēju kā repatrianti palīdzības saņemšanai dzīvojamās telpas izīrēšanai pirmām kārtām
Administratīvo lietu departamentā 15. februāris, 2021.
Tiesai no jauna jāvērtē pierādījumi pieteikumā par pilsonības piešķiršanu
Administratīvo lietu departamentā 12. februāris, 2021.
Par izskatāmām lietām no 15. līdz 19.februārim
Administratīvo lietu departamentā 12. februāris, 2021.
Lietā par tiesībām saņemt sertifikātu dzelzceļa pārvadājumu veikšanai konkrētā posmā nolēmums būs pieejams martā
Administratīvo lietu departamentā 11. februāris, 2021.
Lai atbildētu uz Senāta uzdotiem jautājumiem, Eiropas Savienības Tiesa uzklausa ģenerāladvokāta secinājumus
Administratīvo lietu departamentā 8. februāris, 2021.
Tiesai no jauna jāvērtē pieteicēju tiesības uz atlīdzinājumu saistībā ar Valsts policijas rīcību administratīvā pārkāpuma procesā
Administratīvo lietu departamentā 5. februāris, 2021.
Senāts aptur tiesvedību lietā par durvju izgatavošanas plātnēm un līstēm piemērojamo muitas nodokli un vēršas Eiropas Savienības Tiesā
Administratīvo lietu departamentā 5. februāris, 2021.
Par izskatāmām lietām no 8. līdz 12.februārim
Administratīvo lietu departamentā 3. februāris, 2021.
Atstāj spēkā Finanšu un kapitāla tirgus komisijas lēmumu par bankai uzliktu soda naudu
Administratīvo lietu departamentā 1. februāris, 2021.
Administratīvo lietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: janvārī klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Administratīvo lietu departamentā 28. janvāris, 2021.
Atzīst par pamatotu Rīgas domei uzlikto pienākumu piešķirt pieteicējam pašvaldības dzīvokli bez atlīdzības