• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Administratīvo lietu departamentā

Administratīvo lietu departamentā 4. februāris, 2022.
Par izskatāmām lietām no 7. līdz 11.februārim
Administratīvo lietu departamentā 4. februāris, 2022.
Tiesai no jauna jāskata strīds par personas datu neatļautu izmantošanu
Administratīvo lietu departamentā 1. februāris, 2022.
Administratīvo lietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: janvārī klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Administratīvo lietu departamentā 31. janvāris, 2022.
Tiesai no jauna jāvērtē strīds par tiesībām saņemt PVN atmaksu
Administratīvo lietu departamentā 28. janvāris, 2022.
Par izskatāmām lietām no 31.janvāra līdz 4.februārim
Administratīvo lietu departamentā 27. janvāris, 2022.
Pēc Eiropas Savienības Tiesas sprieduma pasludināšanas Senāts turpinās izskatīt divas lietas par kompensācijas maksājumiem
Administratīvo lietu departamentā 26. janvāris, 2022.
Atzīst par pamatotu Lauku atbalsta dienesta lēmumu par viena atbalsta maksājuma piešķiršanu
Administratīvo lietu departamentā 21. janvāris, 2022.
Par izskatāmām lietām no 24. līdz 28.janvārim
Administratīvo lietu departamentā 18. janvāris, 2022.
Lietu par Eiropas Savienības valsts pilsoņa tiesībām saņemt valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus nodod jaunai izskatīšanai
Administratīvo lietu departamentā 14. janvāris, 2022.
Par izskatāmām lietām no 17. līdz 21.janvārim
Administratīvo lietu departamentā 12. janvāris, 2022.
Senāts apmierina lūgumu par pagaidu noregulējumu vēja parka būvniecībai Tukuma novadā
Administratīvo lietu departamentā 11. janvāris, 2022.
Neatjauno procesuālo termiņu pieteikuma iesniegšanai par Centrālās vēlēšanu komisijas lēmuma atcelšanu