• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Administratīvo lietu departamentā

Administratīvo lietu departamentā 26. maijs, 2022.
Par mutvārdu procesā izskatāmām lietām 2. un 8.jūnijā
Administratīvo lietu departamentā 26. maijs, 2022.
Atklājot likuma robu nodokļu iekasēšanā fiziskas personas maksātnespējas procesā, Senāts atceļ apgabaltiesas spriedumu un nodod lietu jaunai izskatīšanai
Administratīvo lietu departamentā 20. maijs, 2022.
Par izskatāmām lietām no 23. līdz 27.maijam
Administratīvo lietu departamentā 18. maijs, 2022.
Saskatot nevainīguma prezumpcijas pārkāpumu saistībā ar nodokļu maksātājam piemērotu soda naudu divkāršā apmērā par iespējamu atkārtotu nodokļu pārkāpumu, Senāts vēršas Satversmes tiesā
Administratīvo lietu departamentā 17. maijs, 2022.
Senāts atzīst par pamatotu PTAC lēmumu, uzliekot sodu par negodīgas komercprakses īstenošanu
Administratīvo lietu departamentā 13. maijs, 2022.
Par izskatāmām lietām no 16. līdz 20.maijam
Administratīvo lietu departamentā 11. maijs, 2022.
Tiesai no jauna jāvērtē Latvijas Universitātes iepirkuma pārkāpuma rezultātā SIA “Skonto būve” iespējami nodarītie zaudējumi
Administratīvo lietu departamentā 2. maijs, 2022.
Administratīvo lietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: aprīlī klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Administratīvo lietu departamentā 21. aprīlis, 2022.
Senāts atstāj spēkā spriedumu atlīdzināt pieteicējai nemantisko kaitējumu par dārzā izrautajām kaņepēm
Administratīvo lietu departamentā 20. aprīlis, 2022.
Tiesai no jauna jāvērtē lieta par vietējās muitošanas un vienkāršotās deklarēšanas procedūru atļauju
Administratīvo lietu departamentā 20. aprīlis, 2022.
Atzīst par nepamatotu VID lēmumu un uzliek pienākumu atmaksāt pieteicējai ieturēto pievienotās vērtības nodokli
Administratīvo lietu departamentā 20. aprīlis, 2022.
Stājas spēkā spriedums lietā par atteikumu piešķirt kompensācijas maksājumu Natura 2000 teritorijā