• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Administratīvo lietu departamentā

Administratīvo lietu departamentā 2. novembris, 2018.
Par izskatāmām lietām no 5. līdz 9.novembrim
Administratīvo lietu departamentā 31. oktobris, 2018.
Augstākā tiesa noraida pieteikumus par Centrālās vēlēšanu komisijas lēmumu atcelšanu
Administratīvo lietu departamentā 30. oktobris, 2018.
Nolēmums pieteikumā par Centrālās vēlēšanu komisijas lēmumu atcelšanu būs pieejams 31.oktobrī
Administratīvo lietu departamentā 29. oktobris, 2018.
Augstākā tiesa mutvārdu procesā izskatīs pieteikumus par Centrālās vēlēšanu komisijas lēmumu atcelšanu
Administratīvo lietu departamentā 25. oktobris, 2018.
Par izskatāmām lietām no 29.oktobra līdz 2.novembrim
Administratīvo lietu departamentā 12. oktobris, 2018.
Par izskatāmām lietām no 15. līdz 19.oktobrim
Administratīvo lietu departamentā 4. oktobris, 2018.
Par izskatāmām lietām no 8. līdz 12.oktobrim
Administratīvo lietu departamentā 21. septembris, 2018.
Par izskatāmām lietām no 25. līdz 28.septembrim
Administratīvo lietu departamentā 19. septembris, 2018.
Atzīst par pamatotu pašvaldības lēmumu izslēgt pieteicējus no reģistra sociālās palīdzības saņemšanai dzīvojamās telpas izīrēšanai
Administratīvo lietu departamentā 14. septembris, 2018.
Par izskatāmām lietām no 17. līdz 21.septembrim
Administratīvo lietu departamentā 13. septembris, 2018.
Augstākā tiesa iesniedz pieteikumu Satversmes tiesā jautājumā par atlīdzību par aizbildņa pienākumu pildīšanu, kad aizbildnis un aizbilstamais izceļo no Latvijas
Administratīvo lietu departamentā 20. jūlijs, 2018.
Lietu par atteikumu reģistrēt Latvijas Pareizticīgo Autonomo Baznīcu reliģisko organizāciju reģistrā nodod jaunai izskatīšanai