• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Administratīvo lietu departamentā

Administratīvo lietu departamentā 18. maijs, 2018.
Nodod jaunai izskatīšanai pieteikumu par Konkurences padomes lēmumu sakarā ar aizliegtu vienošanos
Administratīvo lietu departamentā 17. maijs, 2018.
Pieteikumā pret pašvaldības prasību par centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu izveidošanu nolēmums būs pieejams jūnijā
Administratīvo lietu departamentā 15. maijs, 2018.
Lietā par iekšlietu ministra lēmumu aizliegt personai ieceļot Latvijas Republikā nolēmums būs pieejams jūnija sākumā
Administratīvo lietu departamentā 14. maijs, 2018.
Lietā par pārmaksātā pievienotās vērtības nodokļa atmaksas kārtību atstāj spēkā Administratīvās apgabaltiesas spriedumu
Administratīvo lietu departamentā 11. maijs, 2018.
Par izskatāmām lietām no 14. līdz 18.maijam
Administratīvo lietu departamentā 7. maijs, 2018.
Augstākā tiesa atstāj negrozītu apgabaltiesas spriedumu lietā par akumulatoru pārstrādes rūpnīcas izveidi, vienlaikus norādot, ka lietā pārsūdzētais iestādes lēmums nedod galīgu atļauju darbības īstenošanai
Administratīvo lietu departamentā 3. maijs, 2018.
Par izskatāmām lietām no 7. līdz 11.maijam
Administratīvo lietu departamentā 26. aprīlis, 2018.
Lietā par atteikšanos pieņemt pašvaldības deputāta pieteikumu par informācijas pieprasījumu pašvaldībai tiesas lēmums būs pieejams maijā
Administratīvo lietu departamentā 26. aprīlis, 2018.
Maxima Latvija pieteikumā par Vats darba inspekcijas lēmumu atcelšanu atstāj negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu
Administratīvo lietu departamentā 21. aprīlis, 2018.
Par izskatāmām lietām no 23. līdz 27.aprīlim
Administratīvo lietu departamentā 20. aprīlis, 2018.
Lietā par priekšnodokļa atskaitīšanu vēršas ar prejudiciālu jautājumu Eiropas Savienības Tiesā
Administratīvo lietu departamentā 18. aprīlis, 2018.
Augstākā tiesa ar blakus lēmumu vērš iestāžu uzmanību uz bāriņtiesas amatpersonas iespējamu tiesību normu pārkāpumu