• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Administratīvo lietu departamentā

Administratīvo lietu departamentā 25. novembris, 2019.
Par izskatāmām lietām no 25. līdz 29.novembrim
Administratīvo lietu departamentā 22. novembris, 2019.
Neatzīst pašvaldības tiesības prasīt zaudējumu atlīdzību par koku un krūmu ciršanu zem elektrolīnijām
Administratīvo lietu departamentā 22. novembris, 2019.
Atzīst par nepamatotu Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu liegt tiesības atskaitīt priekšnodokli
Administratīvo lietu departamentā 19. novembris, 2019.
Par izskatāmām lietām no 19. līdz 22.novembrim
Administratīvo lietu departamentā 14. novembris, 2019.
Atstāj spēkā pienākumu izslēgt personu no riska personu saraksta
Administratīvo lietu departamentā 12. novembris, 2019.
Atstāj spēkā pienākumu Tukuma novada domei izmaksāt vienreizēju dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalstu pilnā apmērā
Administratīvo lietu departamentā 12. novembris, 2019.
Apgabaltiesai no jauna jāvērtē atbalsta piešķiršana gados jaunajiem lauksaimniekiem
Administratīvo lietu departamentā 6. novembris, 2019.
Lietā par Nedzirdīgo vasaras olimpiādē piešķirtajām naudas balvām Senāts norāda uz nepieciešamību ievērot vienlīdzības principu
Administratīvo lietu departamentā 1. novembris, 2019.
Administratīvo lietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: oktobrī klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Administratīvo lietu departamentā 30. oktobris, 2019.
Atzīst par pamatotu pašvaldības lēmumu lietā par nekustamā īpašuma nodokļa likmi
Administratīvo lietu departamentā 25. oktobris, 2019.
Par izskatāmām lietām no 28. oktobra līdz 1.novembrim
Administratīvo lietu departamentā 25. oktobris, 2019.
Senāts lietā par veselības bojājuma pabalsta apmēru norāda uz pašvaldības kompetenci pabalsta apmēra noteikšanā un ar blakus lēmumu vēršas Ministru kabinetā