• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Administratīvo lietu departamentā

Administratīvo lietu departamentā 16. oktobris, 2019.
Strīdu par pārmaksāto nodokļu atmaksu nodod jaunai izskatīšanai
Administratīvo lietu departamentā 1. oktobris, 2019.
Lietā par atbalsta maksājumiem bioloģiskās daudzveidības uzturēšanai zālājos aptur tiesvedību un vēršas Eiropas Savienības Tiesā
Administratīvo lietu departamentā 1. oktobris, 2019.
Lietā par lūgumu piešķirt nepilsoņa statusu atstāj spēkā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes lēmumu
Administratīvo lietu departamentā 1. oktobris, 2019.
Administratīvo lietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: septembrī klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Administratīvo lietu departamentā 30. septembris, 2019.
Nodod jaunai izskatīšanai lietu par piemērojamiem nodokļiem saistībā ar kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi
Administratīvo lietu departamentā 27. septembris, 2019.
Par izskatāmām lietām no 30.septembra līdz 4.oktobrim
Administratīvo lietu departamentā 19. septembris, 2019.
Lietu par priekšnodokļa atskaitīšanu nodod jaunai izskatīšanai
Administratīvo lietu departamentā 17. septembris, 2019.
Strīdu par denacionalizēta nama īrnieka tiesībām uz nodokļa atvieglojumu nodod jaunai izskatīšanai
Administratīvo lietu departamentā 13. septembris, 2019.
Par izskatāmām lietām no 16. līdz 20.septembrim
Administratīvo lietu departamentā 12. septembris, 2019.
Lietā par Patērētāju tiesību aizsardzības centra lēmumu aptur tiesvedību un vēršas Eiropas Savienības Tiesā
Administratīvo lietu departamentā 11. septembris, 2019.
Strīdā par pārmaksāto nodokļu atmaksu nolēmums būs pieejams oktobrī
Administratīvo lietu departamentā 6. septembris, 2019.
Par izskatāmām lietām no 9. līdz 13.septembrim