• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Administratīvo lietu departamentā

Administratīvo lietu departamentā 1. jūlijs, 2019.
Administratīvo lietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: jūnijā klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Administratīvo lietu departamentā 20. jūnijs, 2019.
Par izskatāmām lietām no 25. līdz 28.jūnijam
Administratīvo lietu departamentā 14. jūnijs, 2019.
Par izskatāmām lietām no 17. līdz 21.jūnijam
Administratīvo lietu departamentā 12. jūnijs, 2019.
Atstāj spēkā spriedumu par pabalsta izmaksu aizbildnim bērna uzturēšanai, kad aizbildnis un aizbilstamais dzīvo ārpus Latvijas
Administratīvo lietu departamentā 10. jūnijs, 2019.
Lietu personas pieteikumā par aizturēšanas laikā nodarīto kaitējumu nodod jaunai izskatīšanai
Administratīvo lietu departamentā 7. jūnijs, 2019.
Par izskatāmām lietām no 10. līdz 14.jūnijam
Administratīvo lietu departamentā 7. jūnijs, 2019.
Stājas spēkā Valts darba inspekcijas lēmums par nelaimes gadījumu darbā uzņēmumā “Zaļā Mārupe”, kurā gāja bojā divi darbinieki
Administratīvo lietu departamentā 7. jūnijs, 2019.
Pieteikumā par tiesībām veiktos apdrošināšanas maksājumus iekļaut attaisnotajos izdevumos nolēmums būs pieejams 19.jūnijā
Administratīvo lietu departamentā 3. jūnijs, 2019.
Atstāj spēkā lēmumu par būvprakses sertifikāta anulēšanu ēku konstrukciju projektēšanai
Administratīvo lietu departamentā 31. maijs, 2019.
Administratīvo lietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: maijā klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Administratīvo lietu departamentā 24. maijs, 2019.
Par izskatāmām lietām no 27. līdz 31.maijam
Administratīvo lietu departamentā 23. maijs, 2019.
Senāts: Latvijas muitai jāpiemēro antidempinga pasākumi atbilstoši Eiropas Savienībā noteiktajam