• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Administratīvo lietu departamentā

Administratīvo lietu departamentā 5. aprīlis, 2019.
Par izskatāmām lietām no 8. līdz 12.aprīlim
Administratīvo lietu departamentā 2. aprīlis, 2019.
Senāts atzīst ziņotāja par pārkāpumu aizsardzību
Administratīvo lietu departamentā 1. aprīlis, 2019.
Administratīvo lietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: martā klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Administratīvo lietu departamentā 29. marts, 2019.
Par izskatāmām lietām no 1. līdz 5.aprīlim
Administratīvo lietu departamentā 28. marts, 2019.
Senāts: izdevumiem, kas radušies sakarā ar administratīvā pārkāpuma lietā izņemtā transportlīdzekļa glabāšanu, jāatbilst faktiskajām izmaksām
Administratīvo lietu departamentā 26. marts, 2019.
Senāts: pensiju ar atvieglotiem noteikumiem var saņemt piecu vai vairāk bērnu vecāks vai aizbildnis
Administratīvo lietu departamentā 19. marts, 2019.
Atstāj spēkā Datu valsts inspekcijas lēmumu uzlikt par pienākumu pieteicējam dzēst internetā publicēto video
Administratīvo lietu departamentā 15. marts, 2019.
Par izskatāmām lietām no 18. līdz 22.martam
Administratīvo lietu departamentā 14. marts, 2019.
Atstāj spēkā lēmumu atbrīvot pieteicēju no dienesta Zemessardzē
Administratīvo lietu departamentā 8. marts, 2019.
Par izskatāmām lietām no 11. līdz 15.martam
Administratīvo lietu departamentā 5. marts, 2019.
Lietā par liegumu strādāt par pedagogu iesniedz pieteikumu Satversmes tiesā
Administratīvo lietu departamentā 1. marts, 2019.
Par izskatāmām lietām no 4. līdz 8.martam