• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Administratīvo lietu departamentā

Administratīvo lietu departamentā 2. oktobris, 2020.
Par izskatāmām lietām no 5. līdz 9.oktobrim
Administratīvo lietu departamentā 1. oktobris, 2020.
Senāts: ar teritorijas plānojumu ierobežojot personu tiesības izmantot īpašumu, pašvaldībai ir jāievēro likumdevēja dotais pilnvarojums – noteiktie teritorijas plānošanas principi
Administratīvo lietu departamentā 1. oktobris, 2020.
Administratīvo lietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: septembrī klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Administratīvo lietu departamentā 29. septembris, 2020.
Noraida pieteikumu par iespējamiem zaudējumiem cietušajam krimināllietā sakarā ar iestādes prettiesisku rīcību
Administratīvo lietu departamentā 25. septembris, 2020.
Par izskatāmām lietām no 28.septembra līdz 2.oktobrim
Administratīvo lietu departamentā 23. septembris, 2020.
Lietā par akcīzes nodokļa pārmaksu nolēmums būs pieejams oktobrī
Administratīvo lietu departamentā 15. septembris, 2020.
Lietā par Valsts ieņēmumu dienesta aprēķinātu nodokļu parādu un soda naudu trīskāršā apmērā nolēmums būs pieejams oktobrī
Administratīvo lietu departamentā 11. septembris, 2020.
Par izskatāmām lietām no 14. līdz 18.septembrim
Administratīvo lietu departamentā 1. septembris, 2020.
Administratīvo lietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: augustā klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Administratīvo lietu departamentā 31. augusts, 2020.
Nodod jaunai izskatīšanai lietu par mācībām rezidentūrā izlietoto valsts budžeta līdzekļu atmaksas apmēru
Administratīvo lietu departamentā 28. augusts, 2020.
Senāts lietā par invaliditātes pensijas saņemšanu atceļ pieteicējam nelabvēlīgo apgabaltiesas spriedumu
Administratīvo lietu departamentā 3. augusts, 2020.
Administratīvo lietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: jūlijā klasifikatoros pievienoti nolēmumi