• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Administratīvo lietu departamentā

Administratīvo lietu departamentā 18. jūnijs, 2021.
Lietu par Iepirkumu uzraudzības biroja lēmumu nodod jaunai izskatīšanai
Administratīvo lietu departamentā 16. jūnijs, 2021.
Senāts izskata otru lietu par iekšlietu ministra lēmumu iekļaut personu “melnajā sarakstā”
Administratīvo lietu departamentā 10. jūnijs, 2021.
Par izskatāmām lietām no 14. līdz 19.jūnijam
Administratīvo lietu departamentā 10. jūnijs, 2021.
Lietā par iekšlietu ministra lēmumu iekļaut personu “melnajā sarakstā” nolēmums būs pieejams 1.jūlijā
Administratīvo lietu departamentā 9. jūnijs, 2021.
Atstāj spēkā Valsts zemes dienesta atteikumu veikt datu aktualizāciju kadastra informācijas sistēmā bez dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma
Administratīvo lietu departamentā 7. jūnijs, 2021.
Lietā par viena dzimuma pāra ģimenes juridisku atzīšanu Senāts vēršas ar pieteikumu Satversmes tiesā
Administratīvo lietu departamentā 4. jūnijs, 2021.
Par izskatāmām lietām no 7. līdz 11.jūnijam
Administratīvo lietu departamentā 4. jūnijs, 2021.
Lai atbildētu uz Senāta uzdotiem jautājumiem, Eiropas Savienības Tiesa uzklausa ģenerāladvokātes secinājumus
Administratīvo lietu departamentā 1. jūnijs, 2021.
Strīdā ar Uzņēmumu reģistru atstāj negrozītu apgabaltiesas spriedumu; Senāts ar blakus lēmumu vērš Tieslietu ministrijas uzmanību uz nepieciešamību pilnveidot Komerclikuma tiesisko regulējumu
Administratīvo lietu departamentā 1. jūnijs, 2021.
Administratīvo lietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: maijā klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Administratīvo lietu departamentā 31. maijs, 2021.
Apgabaltiesai no jauna jāvērtē Ventspils pilsētas domes opozīcijas pieteikums par deputātu neiekļaušanu komisiju, padomju un darba grupu sastāvā
Administratīvo lietu departamentā 28. maijs, 2021.
Par izskatāmām lietām no 31. maija līdz 4.jūnijam