• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Administratīvo lietu departamentā

Administratīvo lietu departamentā 26. marts, 2021.
Par izskatāmām lietām no 29.marta līdz 1.aprīlim
Administratīvo lietu departamentā 25. marts, 2021.
Apgabaltiesai no jauna jāskata lieta, lai nodrošinātu pieteicējas tiesības uz lietas izskatīšanu mutvārdu procesā
Administratīvo lietu departamentā 23. marts, 2021.
Senāts noraida pieteikumu par Brocēnu novada domes lēmuma atcelšanu
Administratīvo lietu departamentā 22. marts, 2021.
Atstāj spēkā VID lēmumu nepiemērot samazinātu nodokļu likmi medicīniskām precēm vispārīgai lietošanai
Administratīvo lietu departamentā 19. marts, 2021.
Par izskatāmām lietām no 22. līdz 26.martam
Administratīvo lietu departamentā 19. marts, 2021.
Nodod jaunai izskatīšanai lietu par tiesībām saņemt sertifikātu dzelzceļa pārvadājumu veikšanai konkrētā posmā
Administratīvo lietu departamentā 16. marts, 2021.
Lietu par minimālo vecuma pensiju nodod jaunai izskatīšanai
Administratīvo lietu departamentā 15. marts, 2021.
Lietu par iekšlietu ministra lēmumu iekļaut personu “melnajā sarakstā” turpinās skatīt pēc papildu informācijas saņemšanas
Administratīvo lietu departamentā 12. marts, 2021.
Par izskatāmām lietām no 15. līdz 19.martam
Administratīvo lietu departamentā 12. marts, 2021.
Senāts: arī netieši pierādījumi var norādīt uz darījumu faktisko neesību un nodokļu maksātāja informētību par iesaistīšanos nodokļu sistēmas ļaunprātīgā izmantošanā
Administratīvo lietu departamentā 10. marts, 2021.
Lietā par tiesībām saņemt sertifikātu dzelzceļa pārvadājumu veikšanai konkrētā posmā nolēmums būs pieejams 19.martā
Administratīvo lietu departamentā 5. marts, 2021.
Par izskatāmām lietām no 8. līdz 12.martam