• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Administratīvo lietu departamentā

Administratīvo lietu departamentā 4. marts, 2021.
Tiesai no jauna jāvērtē strīds par tiesībām atskaitīt priekšnodokli par starpniecības pakalpojumiem kapitāldaļu iegādē
Administratīvo lietu departamentā 1. marts, 2021.
Administratīvo lietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: februārī klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Administratīvo lietu departamentā 1. marts, 2021.
Strīdā ar Uzņēmumu reģistru par lēmumu atcelt iestādes iepriekšējo lēmumu par izslēgšanu no komercreģistra Senāts uzklausa ekspertus
Administratīvo lietu departamentā 26. februāris, 2021.
Par izskatāmām lietām no 1. līdz 5.martam
Administratīvo lietu departamentā 23. februāris, 2021.
Senāts atzīst par pareizu nodokļu pārmaksas aizturēšanu, ja lēmuma pieņemšanas brīdī tam ir radies pamats
Administratīvo lietu departamentā 22. februāris, 2021.
Tiesai no jauna jāvērtē administratīvo pārkāpumu lietā izņemtā transportlīdzekļa glabāšanas izdevumi
Administratīvo lietu departamentā 19. februāris, 2021.
Par izskatāmām lietām no 22. līdz 26.februārim
Administratīvo lietu departamentā 16. februāris, 2021.
Atstāj spēkā lēmumu nereģistrēt pieteicēju kā repatrianti palīdzības saņemšanai dzīvojamās telpas izīrēšanai pirmām kārtām
Administratīvo lietu departamentā 15. februāris, 2021.
Tiesai no jauna jāvērtē pierādījumi pieteikumā par pilsonības piešķiršanu
Administratīvo lietu departamentā 12. februāris, 2021.
Par izskatāmām lietām no 15. līdz 19.februārim
Administratīvo lietu departamentā 12. februāris, 2021.
Lietā par tiesībām saņemt sertifikātu dzelzceļa pārvadājumu veikšanai konkrētā posmā nolēmums būs pieejams martā
Administratīvo lietu departamentā 11. februāris, 2021.
Lai atbildētu uz Senāta uzdotiem jautājumiem, Eiropas Savienības Tiesa uzklausa ģenerāladvokāta secinājumus