Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu departaments 14.aprīlī atcēla Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru bijušais Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja izmeklētājs atzīts par vainīgu dienesta pilnvaru pārsniegšanā, izdarot nelikumīgas darbības ar krimināllietas materiāliem. Augstākā tiesa lēmumā atzinusi, ka apelācijas instances tiesa, iztiesājot krimināllietu, nav ievērojusi Kriminālprocesa likuma 512.panta otrajā daļā noteikto, ka tiesa spriedumu pamato ar pierādījumiem, kuri pārbaudīti tiesas sēdē, un rakstveida pierādījumiem un dokumentiem, kuri norādīti lēmumā par krimināllietas nodošanu tiesai, vai ar pierādījumiem, kurus saskaņā ar šā likuma 125.panta noteikumiem nav nepieciešams pārbaudīt. Tāpat AT lēmumā norādījusi, ka apelācijas instances tiesai, atbilstoši Kriminālprocesa likuma 564.panta ceturtajai daļai, nolēmuma motīvu daļā norādāms apelācijas instances tiesas atzinums par apelācijas sūdzības vai protesta pamatotību, apstākļi, ko noskaidrojusi apelācijas instances tiesa, pierādījumi, kas apstiprina apelācijas instances tiesas atzinumu, motīvi, kāpēc apelācijas instances tiesa noraida kādus pierādījumus, un likumi, pēc kuriem tā vadās. AT krimināllietu departaments nodeva lietu jaunai izskatīšanai Rīgas apgabaltiesā. AT lēmums nav pārsūdzams.

Bijušajam KNAB izmeklētājam sākotnēji apsūdzība celta pēc Krimināllikuma 307.panta par nelikumīgām darbībām ar krimināllietas materiāliem un pēc Krimināllikuma 318.panta 1.daļas par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu. Saskaņā ar apsūdzību, apsūdzētais 2012.gadā no februāra līdz aprīļa mēnesim, būdams valsts amatpersona – KNAB Izmeklēšanas nodaļas izmeklētājs, bet nebūdams procesa virzītājs kriminālprocesā un konkrētā kriminālprocesa izmeklēšanas grupas dalībnieks, izmantojot viņa lietošanā nodoto dienesta datortehniku, nolaupīja un pārkopēja kriminālprocesa materiālus – 2 CD matricas ar tajās ierakstītiem Operatīvās darbības likumā noteiktajā kārtībā operatīvās darbības rezultātā iegūtajiem AS „Latvenergo” vadītāju, kā arī viņu sadarbības partnera telefona sarunu audio ierakstiem un īsziņām. Rezultātā daļa no sarunu audioierakstiem tika publicēti interneta portālā www.pietiek.com.

Izskatot lietu pirmajā instancē, Rīgas pilsētas Centra rajona tiesa 2013.gada 13.jūnijā atzina apsūdzēto par nevainīgu un attaisnoja.

Izskatot lietu apelācijas kārtībā, Rīgas apgabaltiesa 2014.gada 21.augustā grozīja noziedzīgā nodarījuma kvalifikāciju un apsūdzēto atzina par vainīgu pēc Krimināllikuma 307.panta par nelikumīgu darbību izdarīšanu ar krimināllietas materiāliem un pēc Krimināllikuma 317.panta pirmās daļas dienesta pilnvaru pārsniegšanu. Apelācijas instances tiesa galīgo sodu apsūdzētajam noteica piespiedu darbu uz 200 stundām.


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv