Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu tiesu palāta 10.septembrī skatīja krimināllietu, kurā ar Rīgas apgabaltiesas spriedumu apsūdzētā atzīta par vainīgu un sodīta ar brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, konfiscējot mantu par to, ka 2010.gadā organizēja sava vīra slepkavību pastiprinošos apstākļos – mantkārīgā nolūkā. Apelācijas instances tiesas sēdē tiesa apmierināja aizstāvja lūgumu, kuram pievienojās arī prokurors, ka ir jāizprasa ziņas no Baltkrievijas – proti, ar tiesiskās palīdzības lūgumu jālūdz Baltkrievijas kompetentajai iestādei nopratināt personu, pret kuru tika izdalīts kriminālprocess, jo šī persona līdz šim nav pratināta Latvijā ierosinātajā kriminālprocesā.

Iepriekšējā apelācijas instances tiesas sēdē šī gada maijā tiesa apmierināja aizstāvja lūgumu izprasīt ziņas no Latvijas prokuratūras par izdalīto kriminālprocesu.

Apsūdzētajai apsūdzība celta pēc Krimināllikuma 117.panta 9.punkta un 20.panta 2.daļas par to, ka viņa organizējusi vīra slepkavību mantkārīgā nolūkā. Noziedzīgais nodarījums izdarīts mājas kāpņutelpā Aviācijas ielā Rīgā 2010.gada 4.martā.

Izskatot lietu pirmajā instancē, Rīgas apgabaltiesa 2012.gada 19.martā apsūdzēto atzina par vainīgu slepkavības organizēšanā mantkārīgā nolūkā un sodīja ar brīvības atņemšanu uz desmit gadiem. Drošības līdzekli – nodošanu policijas uzraudzībā – tiesa atstāja negrozītu līdz sprieduma spēkā stāšanās brīdim. Tiesa par labu vienai cietušajai lietā piedzina no apsūdzētās kaitējuma kompensāciju par nodarīto mantisko zaudējumu Ls 1634,63 un par morālo aizskārumu Ls 10 000. Par labu citai cietušajai tiesa piedzina Ls 233 kaitējuma kompensāciju par nodarīto mantisko zaudējumu.

Par pirmās instances tiesas spriedumu apelācijas sūdzību bija iesniedzis apsūdzētās aizstāvis, lūdzot atcelt pirmās instances tiesas spriedumu kā nelikumīgu un nepamatotu, taisīt jaunu, attaisnojošu spriedumu krimināllietā, kā arī aicināt uz tiesas sēdi cietušos un liecinieku.


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv