AT Krimināllietu departaments šodien atstāja spēkā Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru četri apsūdzētie atzīti par vainīgiem Krimināllikuma 125.panta trešajā daļā paredzētajā noziedzīgajā nodarījumā – par tīša smaga miesas bojājuma nodarīšanu, kas vainīgā neuzmanības dēļ bijis par iemeslu cietušā nāvei, un Krimināllikuma 317.panta otrajā daļā paredzētajā noziedzīgajā nodarījumā – par valsts amatpersonas izdarītām tīšām darbībām, kas acīmredzami pārsniedz valsts amatpersonai ar likumu vai uzliktu uzdevumu piešķirto tiesību un pilnvaru robežas, ja tās izraisījušas smagas sekas vai ja tās saistītas ar vardarbību. Augstākā tiesa grozīja spriedumu attiecībā pret vienu no apsūdzētajiem Juri Vingri, piemērojot Krimināllikuma 49.1panta pirmās daļas 1.punktu un samazinot brīvības atņemšanas sodu par sešiem mēnešiem, galīgo sodu viņam nosakot brīvības atņemšanu uz 6 gadiem 6 mēnešiem. Attiecībā uz pārējiem trim lietā apsūdzētajiem – Alvilu Lipņicki, Ringoldu Meļķi un Ivaru Straumi – atstāts negrozīts ar Rīgas apgabaltiesas spriedumu noteiktais sods – brīvības atņemšana uz 5 gadiem. AT krimināllietu departamenta lēmums nav pārsūdzams.

Izskatot lietu pirmās instances tiesā, Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa ar 2003.gada 5.jūnija spriedumu apsūdzētos atzina par nevainīgiem pret viņiem celtajā apsūdzībā un attaisnoja.

Noziedzīgais nodarījums izdarīts 2002.gada jūlijā, kad policisti ieradušies kādā dzīvoklī Rīgā, Lubānas ielā un, pielietojot vardarbību, aizturējuši divas personas saistībā ar iespējama smaga nozieguma izdarīšanu. Policisti minētās personas aizveduši uz iecirkni, kur viens no aizturētajiem no gūtajām traumām miris.


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv