Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palāta 24.martā tiesas sēdē krimināllietā par marihuānas audzēšanu Talsu novadā iztaujāja eksperti, izskatīja lietas materiālus, nopratināja apsūdzētos, noklausījās prokurora un aizstāvju runas tiesu debatēs un, laika trūkuma dēļ, pasludināja pārtraukumu līdz 23.aprīļa plkst. 13.00, kad tiesa uzklausīs apsūdzēto pēdējo vārdu.

Iepriekšējā tiesas sēdē pērn 17.oktobrī tiesa apmierināja viena no trim lietā apsūdzētajiem lūgumu un atlika lietas izskatīšanu, lai uz šodienas tiesas sēdi uzaicinātu eksperti, kura lietā veikusi ķīmisko ekspertīzi.

Krimināllietā apsūdzība celta trim personām par marihuānas audzēšanu Talsu novada Laucienes pagastā. Ar Kurzemes apgabaltiesas spriedumu visi trīs apsūdzētie notiesāti par to, ka 2008.gadā laika periodā no jūlija līdz oktobrim, darbojoties organizētas grupas sastāvā, izdarīja narkotisko vielu saturošu augu neatļautu sēšanu un audzēšanu lielās platībās. Ar pirmās instances tiesas spriedumu viens no apsūdzētajiem sodīts ar brīvības atņemšanu uz 12 gadiem, bet divi apsūdzētie ar brīvības atņemšanu uz 8 gadiem, visi ar mantas konfiskāciju. Apelācijas sūdzības par Kurzemes apgabaltiesas spriedumu iesnieguši divi apsūdzētie un visu apsūdzēto aizstāvji.


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv