Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palāta 6.februārī par vienu gadu samazināja cietumsodu apsūdzētajai, kura 2011.gadā Jēkabpilī, būdama psihotropo vielu ietekmē, greizsirdības vadīta, naida un dusmu uzplūdā uzbruka cietušajai, kā rezultātā iestājās cietušās nāve. Apelācijas instances tiesa, izskatot apsūdzētās apelācijas sūdzību, negrozīja noziedzīgā nodarījuma kvalifikāciju, bet, piemērojot Krimināllikuma 49. 1 panta pirmo punktu, mīkstināja sodu uz astoņiem gadiem brīvības atņemšanas, ar policijas kontroli uz vienu gadu. KL 49.1panta pirmās daļas 1.punkts paredz, ka gadījumā, ja tiesa konstatē, ka nav ievērotas personas tiesības uz kriminālprocesa pabeigšanu saprātīgā termiņā, tā var šo apstākli ņemt vērā pie soda noteikšanas un sodu mīkstināt. Pārējā daļā pirmās instances tiesas spriedums atstāts negrozīts. Motivēts AT Krimināllietu tiesu palātas spriedums būs pieejams 20.februārī, un pēc pilna sprieduma sagatavošanas dienas lietas dalībnieki to 10 dienu laikā varēs pārsūdzēt kasācijas kārtībā AT Krimināllietu departamentā.

Izskatot lietu pirmajā instancē, Zemgales apgabaltiesa 2012.gada 18.jūnijā apsūdzēto atzina par vainīgu slepkavības izdarīšanā un piesprieda viņai deviņu gadu cietumsodu ar policijas kontroli uz vienu gadu. Tiesa piedzina no apsūdzētās valsts ienākumos cietušajam izmaksāto valsts kompensāciju Ls 600, materiālo kaitējumu Ls 683,30 un morālo kaitējumu Ls 1000 par labu cietušajam.

Par pirmās instances tiesas spriedumu apelācijas sūdzību iesniedza apsūdzētā, lūdzot to atcelt un taisīt jaunu spriedumu, pārkvalificējot viņas noziedzīgu nodarījumu no Krimināllikuma 116.panta uz Krimināllikuma 125.panta trešo daļu, kā arī saskaņā ar Krimināllikuma 47.pantu par apsūdzētās atbildību mīkstinošo apstākli atzīt to, ka viņa pilnībā atzīst savu vainu un nožēlo smagu miesas bojājumu nodarīšanu, kas neuzmanības rezultātā izraisīja cietušās nāvi. Papildus iepriekš norādītajam apsūdzētā lūdza apelācijas instances tiesai izvērtēt piespriesto kaitējuma kompensāciju apmēru likumību.


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv