Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palātas tiesas sēžu sarakstos 27 lietas. Tiesas sēdē mutvārdu procesā paredzēts izskatīt 10 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem un vienu pieteikumu par sprieduma izpildes atlikšanu. Vienā lietā būs sprieduma pasludināšana. Rakstveida procesā tiesa izskatīs 15 blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem.

AT Krimināllietu tiesu palāta tiesas sēdē paredzējusi izskatīt vienu lietu, kurā apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumu iesnieguši apsūdzētie.

 

Informācija par atsevišķu lietu:

2., 4.decembrī plānots iztiesāt krimināllietu, kurā ar Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģijas spriedumu divi lietā apsūdzētie atzīti par vainīgiem un sodīti par to, ka tīši noveda uzņēmējsabiedrību līdz bankrotam (ļaunprātīgs bankrots), nodarot būtisku kaitējumu valstij, kredītiestādēm, uzņēmējdarbībai un personu likumiskajām tiesībām un interesēm, kā arī par to, ka personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās, atkārtoti, piesavinājās uzticētu mantu lielā apmērā, kā arī par to, ka personu grupā, pēc iepriekšējas vienošanās, atkārtoti ar viltu un ļaunprātīgi izmantojot uzticību, ieguva mantu lielā apmērā (krāpšana). Apsūdzētie sodīti ar nosacītu brīvības atņemšanu uz sešiem gadiem, atņemot veikt uzņēmējdarbību divus gadus. Par pirmās instances tiesas spriedumu abi apsūdzētie iesnieguši apelācijas sūdzības, pārsūdzot spriedumu pilnā apjomā, lūdzot viņus attaisnot celtajā apsūdzībā.

Iepriekšējā tiesas sēdē šī gada oktobrī lietas iztiesāšana tika atlikta sakarā ar viena apsūdzētā neierašanos uz tiesas sēdi. (Lieta PAK-11/2014).


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv