Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palātas tiesas sēžu sarakstos 37 lietas. Tiesas sēdē mutvārdu procesā paredzēts izskatīt piecas apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem, vienu pieteikumu par tiesvedības izbeigšanu un prasības nodrošinājuma atcelšanu, vienu pieteikumu par izlīguma apstiprināšanu, vienu pieteikumu par sprieduma izskaidrošanu un vienu pieteikumu par prasības nodrošinājuma atcelšanu. Vienā lietā būs sprieduma pasludināšana. Rakstveida procesā tiesa izskatīs 27 blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem.

AT Krimināllietu tiesu palātā tiesas sēdes nav nozīmētas.

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv