Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palātas sarakstos 38 lietas. Tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 21 apelācijas sūdzību, rakstveida procesā izskatīs 17 blakus sūdzības.

AT Krimināllietu tiesu palāta tiesas sēdē izskatīs septiņas lietas. Sešās lietās saņemtas apsūdzēto vai aizstāvju apelācijas sūdzības, bet vienā lietā saņemta gan apelācijas sūdzība, gan prokurora apelācijas protests par pirmās instances tiesas spriedumu.

Informācija par atsevišķām lietām:

1)      13.janvārī Civillietu tiesu palāta atkārtoti apelācijas kārtībā skatīs prasības lietu pret Latvijas Republiku LR Satiksmes ministrijas personā ar trešo personu VAS „Starptautiskā lidosta Rīga”” par kompensācijas un procentu piedziņu par savulaik prasītājai lidostas "Rīga" vajadzībām atsavināto zemesgabalu. Kā pirmās instances tiesa, tā apelācijas instances tiesa prasību noraidīja. Senāts, izskatot lietu pērn jūnijā sakarā ar prasītājas kasācijas sūdzību, atcēla AT Civillietu tiesu palātas spriedumu un nodeva lietu jaunai izskatīšanai. (Lieta PAC-728/2013).

2)      14.-16..janvārī Krimināllietu tiesu palātā paredzēts izskatīt apsūdzētās aizstāvja iesniegtu apelācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru apsūdzētā atzīta par vainīgu un sodīta ar nosacītu brīvības atņemšanu uz 3 gadiem, bez mantas konfiskācijas, par izspiešanu, piedraudot izpaust apkaunojošas ziņas par cietušo sakarā ar apsūdzētajai iepriekš sniegtiem medicīniskiem pakalpojumiem. Aizstāvis apelācijas sūdzībā lūdz atcelt pirmās instances tiesas spriedumu un taisīt jaunu, apsūdzēto attaisnojošu spriedumu. (Lieta PAK-46/2014).

3)      14.-15.janvārī Krimināllietu tiesu palātā paredzēts izskatīt apsūdzēto vai viņu aizstāvju iesniegtas apelācijas sūdzības par Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru trīs lietā apsūdzētie atzīti par vainīgiem un notiesāti par to, ka izdarīja slepkavības mēģinājumu pastiprinošos apstākļos, tas ir, personu grupā, turklāt viens no apsūdzētajiem slepkavības mēģinājumu izdarīja pastiprinošos apstākļos – ar sevišķu cietsirdību. Divi no apsūdzētajiem atzīti par vainīgiem un sodīti par to, ka personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās izdarīja svešas kustamas mantas nolaupīšanu, saistītu ar vardarbību un vardarbības piedraudējumu (laupīšanu). Noziedzīgais nodarījums izdarīts 2010.gada rudenī Rīgā. Tā rezultātā cietušajam nodarīti smagi miesas bojājumi, kas bīstami cietušā dzīvībai. Cietušā nāve neiestājās no apsūdzēto gribas neatkarīgu iemeslu dēļ, jo nozieguma aculiecinieks izsauca policiju, cietušais tika nogādāts slimnīcā un viņam bija sniegta kvalificēta, savlaicīga medicīniskā palīdzība. Ar pirmās instances tiesas spriedumu sods apsūdzētajiem noteikts pēc noziedzīgo nodarījumu kopības, daļēji saskaitot piespriestos sodus - attiecīgi 12, 11 un 10 gadi brīvības atņemšana ar mantas konfiskāciju. Iepriekšējā tiesas sēdē pērn februārī lietas izskatīšana tika atlikta sakarā ar liecinieka neierašanos uz tiesas sēdi. (Lieta PAK-51/2014).

4)      3) 15.janvārī nozīmēta iztiesāšanai krimināllieta, kurā ar Vidzemes apgabaltiesas spriedumu apsūdzētais atzīts par vainīgu un sodīts par to, ka izdarīja liela apmēra psihotropo vielu neatļautu iegādāšanos, glabāšanu, pārvadāšanu realizācijas nolūkā, kā arī neatļautu realizāciju. Ar pirmās instances tiesas spriedumu apsūdzētais sodīts ar brīvības atņemšanu uz 8 gadiem, konfiscējot mantu. Par pirmās instances tiesas spriedumu apelācijas sūdzību iesniedzis apsūdzētā aizstāvis, kurš lūdz atcelt pirmās instances tiesas spriedumu un apsūdzēto attaisnot. (Lieta PAK-43/2014).


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv