Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palātas tiesas sēžu sarakstos 33 lietas. Tiesas sēdē mutvārdu procesā paredzēts izskatīt 14 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem, divus pieteikumus par apelācijas sūdzību atsaukšanu, vienu pieteikumu par prasības nodrošinājuma līdzekļa un atbildētāja aizstāšanu un vienu pieteikumu par puses procesuālo tiesību pārņemšanu. Trīs lietās būs sprieduma pasludināšana. Rakstveida procesā tiesa izskatīs 12 blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem.

AT Krimināllietu tiesu palāta tiesas sēdē paredzējusi izskatīt divas lietas. Vienā lietā saņemta apsūdzētā aizstāvja apelācijas sūdzība, vienā lietā – prokurora apelācijas protests un apsūdzētā un aizstāvja ablācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem. 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv