Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palātas sarakstos 46 lietas. Tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 15 apelācijas sūdzības, divus pieteikumus par papildsprieduma taisīšanu, vienu pieteikumu par sprieduma izskaidrošanu un vienu pieteikumu par puses aizstāšanu. Astoņās lietās būs sprieduma pasludināšana. Rakstveida procesā izskatīs 19 blakus sūdzības.

AT Krimināllietu tiesu palātai tiesas sēdē paredzēts izskatīt septiņas lietas. Divās lietās saņemtas apsūdzēto vai aizstāvju apelācijas sūdzības, trīs lietās saņemtas gan apelācijas sūdzības, gan prokurora apelācijas protests par pirmās instances tiesas spriedumu. Divas lietas kasācijas instances tiesa nodevusi apelācijas instances tiesai jaunai izskatīšanai.

Informācija par atsevišķu lietu:

19.martā nozīmēta iztiesāšanai krimināllieta, kurā ar Kurzemes apgabaltiesas spriedumu apsūdzētais atzīts par nevainīgu pret viņu celtajā apsūdzībā pēc Krimināllikuma 253.1panta pirmās daļas un attaisnots. Apsūdzētais saukts pie kriminālatbildības par to, ka 2009.gada vasarā Liepājā no nenoskaidrotas personas neatļauti iegādājās, glabāja pie sevis un realizēja psihotropo vielu.

Par pirmās instances tiesas spriedumu Specializētās vairāku nozaru prokuratūras prokurore iesniegusi apelācijas protestu, kurā lūdz atcelt spriedumu un taisīt jaunu, notiesājošu spriedumu.

Lieta apelācijas kārtībā tiks skatīta atkārtoti, jo kasācijas instances tiesa, izskatot lietu sakarā ar prokurora kasācijas protestu, atcēla apelācijas instances tiesas attaisnojošo spriedumu. (Lieta PAK-47/2014).

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv