Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palātā tiesas sēdē mutvārdu procesā paredzēts izskatīt trīs apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem un pieteikumu par prasības nodrošinājuma atcelšanu un papildsprieduma taisīšanu. Rakstveida procesā tiesa izskatīs 18 blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem.

AT Krimināllietu tiesu palātā tiesas sēdes nav nozīmētas.


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv