Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palātas sarakstos 63 lietas. Tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 30 apelācijas sūdzības, vienu pieteikumu par prasības nodrošinājuma atcelšanu, vienu pieteikumu par procesuālo tiesību pārņemšanu un prasības nodrošinājuma atcelšanu un vienu pieteikumu par papildsprieduma taisīšanu. 13 lietās būs sprieduma pasludināšana. 17 lietas ar blakus sūdzībām izskatīs rakstveida procesā.

AT Krimināllietu tiesu palāta tiesas sēdē paredzējusi izskatīt septiņas lietas. Divās lietās saņemtas apsūdzēto vai aizstāvju apelācijas sūdzības, divās lietās – gan apelācijas sūdzības, gan prokurora apelācijas protests par pirmās instances tiesas spriedumu. Trīs lietas kasācijas instances tiesa nodevusi apelācijas instances tiesai jaunai iztiesāšanai.

 

Informācija par atsevišķu lietu:

3.jūnijā Krimināllietu tiesu palātā paredzēts izskatīt prokurora iesniegtu protestu un cietušās pārstāves iesniegtu apelācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru apsūdzētais atzīts par nevainīgu un attaisnots viņam uzrādītajā apsūdzībā par 2002.gadā dzimušas meitenes pēdas sašaušanu ar arbaletu. Apsūdzētajam apsūdzība uzrādīta par to, ka viņš izdarījis slepkavības mēģinājumu pastiprinošos apstākļos, tas ir, vairāku personu dzīvībai bīstamā veidā. Apelācijas protestā un sūdzībā Rīgas apgabaltiesas spriedums noprotestēts pilnā apjomā, lūdzot to atcelt un taisīt jaunu, apsūdzēto notiesājošu spriedumu. Iepriekšējā tiesas sēdē pērn oktobrī lietas iztiesāšana atlikta sakarā ar apelācijas sūdzības iesniedzējas (cietušās) neierašanos. (Lieta PAK-76/2014).


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv