Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palātas sarakstos 38 lietas. Tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 25 apelācijas sūdzības un vienu pieteikumu par papildsprieduma taisīšanu. Astoņās lietās būs sprieduma pasludināšana. Rakstveida procesā izskatīs 24 blakus sūdzības.

AT Krimināllietu tiesu palāta tiesas sēdē izskatīs piecas lietas. Četrās lietās saņemtas apsūdzēto vai aizstāvju apelācijas sūdzības un vienu lietu AT Krimināllietu departaments nodevis apelācijas instances tiesai jaunai izskatīšanai. 

Informācija par atsevišķām lietām:

1)      21.janvārī Civillietu tiesu palātā tiks pasludināts saīsinātais spriedums akciju sabiedrības „Grindeks” prasībā pret akciju sabiedrību „Olainfarm” par preču zīmes reģistrācijas atzīšanu par spēkā neesošu. Apelācijas instances tiesa AS „Grindeks” apelācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru prasība noraidīta, tiesas sēdē izskatīja 7.janvārī. Prasītāja ar prasību tiesā vērsās 2010.gada jūlijā, norādot, ka AS „Olainfarm”, reģistrējot preču zīmi MIDOLAT ir nelikumīgi izmantojusi līdzības ar AS „Grindeks” ražotā medikamenta „Mildronāts” nosaukumu. (Lieta PAC-92/2014).

2)      21.janvārī Civillietu tiesu palātā paredzēts izskatīt SIA „O.LANA” apelācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru apmierināta Beļģijas uzņēmuma „Soremartec S.A.” prasība un atbildētājai aizliegts izmantot nosaukumu „Rafael” komercdarbībā saistībā ar konditorejas izstrādājumiem. Iepriekšējā tiesas sēdē 9.janvārī lietas izskatīšana tika atlikta sakarā ar atbildētāja neierašanos uz tiesas sēdi nezināmu iemeslu dēļ.

Prasītājs uzskata, ka šāds nosaukums „Rafael” ir sajaucami līdzīgs ar prasītāja reģistrēto plaši pazīstamo preču zīmi RAFFAELLO un atbildētājs sajaucami līdzīgo apzīmējumu „RAFAEL” lieto saistībā ar precēm, kas ir identiskas vai līdzīgas precēm, uz kurām reģistrētas prasītāja preču zīmes. Prasītājs uzskata, ka atbildētājs apzināti izveidojis prasītāja preču zīmēm līdzīgu apzīmējumu, lai patērētājam radītu asociācijas ar prasītāja produktiem, tādējādi veicinot sava produkta noietu. Atbildētāja prasību neatzīst, norādot, ka prasītāja preču zīme RAFFAELLO galvenokārt tiek izmantota konfekšu apzīmēšanai, bet atbildētājs apzīmējumu „Rafael” lieto toršu apzīmēšanai. Konfektes un tortes, kaut arī konditorejas izstrādājumi, pēc savas būtības ir atšķirīgi izstrādājumi. Bez tam, pretstatītie apzīmējumi gan pēc sava burtiskā, grafiskā, vizuālā un jēdzieniskā sastāva ir absolūti divi dažādi vārdi. (Lieta PAC-105/2014).

3)      23.-24.janvārī Krimināllietu tiesu palātā paredzēts izskatīt apsūdzēto apelācijas sūdzības par Latgales apgabaltiesas spriedumu, ar kuru trīs apsūdzētie notiesāti par personas nolaupīšanu, no kuriem divi atkārtoti, un personas slepkavību, kas izdarīta ar sevišķu cietsirdību saistītu ar laupīšanu. Tāpat visi trīs apsūdzētie atzīti par vainīgiem svešas kustamas mantas slepenā nolaupīšanā, iekļūstot dzīvoklī. Viens no apsūdzētajiem jau agrāk izdarījis slepkavību, bet otrs – izspiešanu. Noziedzīgais nodarījums izdarīts 2010.gada septembrī Rēzeknē, kad apsūdzētie vienojušies nolaupīt kādu Valsts ieņēmumu dienesta darbinieci, lai uzzinātu viņas bankas karšu PIN kodus un vietas, kur viņas dzīvoklī glabājas nauda un citas vērtīgas mantas, pēc tam sievieti nogalinot un aprokot jau iepriekš izraktā bedrē. Ar pirmās instances tiesas spriedumu diviem apsūdzētajiem piespriests mūža ieslodzījums, viens sodīts ar brīvības atņemšanu uz 17 gadiem. Apelācijas sūdzībās apsūdzētie lūdz atcelt pirmās instances tiesa spriedumu un divi no apsūdzētajiem lūdz nosūtīt lietu jaunai izskatīšanai pirmās instances tiesā. (Lieta PAK-105/2014).


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv