Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palātas tiesas sēžu sarakstos 55 lietas. Tiesas sēdē mutvārdu procesā paredzēts izskatīt 13 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem, vienu pieteikumu par izlīguma apstiprināšanu un prasības nodrošinājuma atcelšanu un vienu jautājumu par tiesvedības atjaunošanu. 12 lietās būs sprieduma pasludināšana. Rakstveida procesā tiesa izskatīs 28 blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem.

AT Krimināllietu tiesu palāta tiesas sēdē paredzējusi izskatīt četras lietas. Vienā lietā saņemtas apsūdzēto un aizstāvju apelācijas sūdzības, vienā lietā – prokurora apelācijas protests. Divas lietas AT Krimināllietu departaments nodevis apelācijas instances tiesai jaunai izskatīšanai. 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv