Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta rakstveida procesā izskatīs 24 blakus sūdzības.

AT Krimināllietu tiesu palāta tiesas sēdē paredzējusi izskatīt divas lietas. Vienā lietā saņemta apsūdzētā apelācijas sūdzība par pirmās instances tiesas spriedumu un vienu lietu Senāta Krimināllietu departaments nodevis apelācijas instances tiesai jaunai izskatīšanai. Vienu sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu izskatīs rakstveida procesā.

 

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa

tālrunis: 67020396, 28652211