Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palātas tiesas sēžu sarakstos 39 lietas. Tiesas sēdē mutvārdu procesā paredzēts izskatīt 12 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem, divus pieteikumus par izlīguma apstiprināšanu, vienu pieteikumu par tiesvedības apturēšanu, vienu pieteikumu par tiesvedības izbeigšanu, divus pieteikumus par papildsprieduma taisīšanu un vienu pieteikumu par puses procesuālo tiesību pārņemšanu. Desmit lietās būs sprieduma pasludināšana. Rakstveida procesā tiesa izskatīs desmit blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem.

AT Krimināllietu tiesu palāta tiesas sēdē paredzējusi izskatīt četras lietas. Vienā lietā saņemtas apsūdzēto apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumu. Vienā lietā iesniegts gan prokurora apelācijas protests, gan apsūdzēto un aizstāvju apelācijas sūdzības. Divas lietas AT Krimināllietu departaments nodevis apelācijas instances tiesai jaunai izskatīšanai.  

 

Informācija par atsevišķām lietām:

1)      Krimināllietu tiesu palātā 29.septembrī slēgtā tiesas sēdē paredzēts skatīt krimināllietu, kurā ar Rīgas apgabaltiesas 2011.gada 1.jūnija spriedumu apsūdzētā attaisnota apsūdzībāpēc Krimināllikuma 154.1panta otrās daļas par cilvēku tirdzniecību attiecībā uz nepilngadīgo, kas izdarīta personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās. Par pirmās instances tiesas spriedumu apelācijas protestu iesniegusi prokurore, lūdzot atcelt pirmās instances tiesas spriedumu un taisīt jaunu, notiesājošu spriedumu. Pagājušajā tiesas sēdē šī gada 8.maijā krimināllietas iztiesāšana tika atlikta sakarā ar liecinieku aicināšanu uz apelācijas instances tiesas sēdi. (Lieta PAK-91/2014).

2)      2.oktobrī nozīmēta iztiesāšanai krimināllieta, kurā ar Kurzemes apgabaltiesas spriedumu apsūdzētais atzīts par nevainīgu pret viņu celtajā apsūdzībā pēc Krimināllikuma 253.1panta pirmās daļas un attaisnots. Apsūdzētais saukts pie kriminālatbildības par to, ka 2009.gada vasarā Liepājā no nenoskaidrotas personas neatļauti iegādājās, glabāja pie sevis un realizēja psihotropo vielu.

Par pirmās instances tiesas spriedumu Specializētās vairāku nozaru prokuratūras prokurore iesniegusi apelācijas protestu, kurā lūdz atcelt spriedumu un taisīt jaunu, notiesājošu spriedumu.

Lieta apelācijas kārtībā tiks skatīta atkārtoti, jo kasācijas instances tiesa, izskatot lietu sakarā ar prokurora kasācijas protestu, atcēla apelācijas instances tiesas attaisnojošo spriedumu. Pagājušajā tiesas sēdē šī gada 19.martā lietas iztiesāšana atlikta sakarā ar nepieciešamību nozīmēt ekspertīzi. (Lieta PAK-47/2014).

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv