Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palātas sarakstos 38 lietas. Tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 21 apelācijas sūdzību. Desmit lietās būs sprieduma pasludināšana. Rakstveida procesā izskatīs 24 blakus sūdzības.

AT Krimināllietu tiesu palāta tiesas sēdē izskatīs piecas lietas. Četrās lietās saņemtas apsūdzēto vai aizstāvju apelācijas sūdzības un vienā lietā saņemts gan prokurora apelācijas protests, gan apsūdzēto apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumu.  

Informācija par atsevišķām lietām:

1)      3. – 5.februārī krimināllietu tiesu palātā nolikta iztiesāšanai krimināllieta apsūdzībā pret četrām personām par vienas personas noslepkavošanu un gatavošanos dārgu automašīnu īpašnieku slepkavošanai, kuri vēlējušies savas automašīnas pārdot. Lietā ir trīs epizodes par gatavošanos noslepkavot trīs automašīnu īpašniekus. Lietu apelācijas kārtībā paredzēts skatīt sakarā ar prokurora protestu un apsūdzēto vai viņu aizstāvju iesniegtām apelācijas sūdzībām par pirmās instances tiesas spriedumu. Ar Rīgas apgabaltiesas spriedumu viens apsūdzētais atzīts par vainīgu un sodīts par to, ka izdarīja citas personas prettiesisku nonāvēšanu pastiprinošos apstākļos, ja tā izdarīta nolūkā slēpt citu noziedzīgu nodarījumu un nolūkā atvieglot cita noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, pēc tās izdarot līķa apgānīšanu. Apsūdzētais sodīts ar brīvības atņemšanu uz 20 gadiem, konfiscējot mantu. Vēl divi apsūdzētie atzīti par vainīgiem slepkavības atbalstīšanā, iepriekš apsolot noslēpt noziedzīga nodarījuma pēdas. Apsūdzētie sodīti ar brīvības atņemšanu uz 15 un 12 gadiem, konfiscējot mantu. Ceturtais apsūdzētais kopā ar diviem citiem grupas dalībniekiem atzīti par vainīgiem un sodīti par to, ka organizētā grupā izdarīja sagatavošanos citas personas tīšai prettiesiskai nonāvēšanai sevišķi pastiprinošos apstākļos. Ceturtais apsūdzētais sodīts ar brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, konfiscējot mantu. (Lieta PAK-49/2014).

 

2)      4.februārī Civillietu tiesu palātā paredzēts pasludināt saīsināto spriedumu prasības lietā par preču zīmes nelikumīgas izmantošanas pārtraukšanu. Apelācijas instances tiesa lietu tiesas sēdē izskatīja 21.janvārī sakarā ar SIA „O.LANA” apelācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru apmierināta Beļģijas uzņēmuma „Soremartec S.A.” prasība un atbildētājai aizliegts izmantot nosaukumu „Rafael” komercdarbībā saistībā ar konditorejas izstrādājumiem.

Prasītājs uzskata, ka šāds nosaukums „Rafael” ir sajaucami līdzīgs ar prasītāja reģistrēto plaši pazīstamo preču zīmi RAFFAELLO un atbildētājs sajaucami līdzīgo apzīmējumu „RAFAEL” lieto saistībā ar precēm, kas ir identiskas vai līdzīgas precēm, uz kurām reģistrētas prasītāja preču zīmes. Prasītājs uzskata, ka atbildētājs apzināti izveidojis prasītāja preču zīmēm līdzīgu apzīmējumu, lai patērētājam radītu asociācijas ar prasītāja produktiem, tādējādi veicinot sava produkta noietu. Atbildētāja prasību neatzīst, norādot, ka prasītāja preču zīme RAFFAELLO galvenokārt tiek izmantota konfekšu apzīmēšanai, bet atbildētājs apzīmējumu „Rafael” lieto toršu apzīmēšanai. Konfektes un tortes, kaut arī konditorejas izstrādājumi, pēc savas būtības ir atšķirīgi izstrādājumi. Bez tam, pretstatītie apzīmējumi gan pēc sava burtiskā, grafiskā, vizuālā un jēdzieniskā sastāva ir absolūti divi dažādi vārdi. (Lieta PAC-105/2014).


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv