Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palātas sarakstos 29 lietas. Tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 13 apelācijas sūdzības, rakstveida procesā izskatīs 16 blakus sūdzības.

AT Krimināllietu tiesu palāta tiesas sēdē izskatīs piecas lietas sakarā ar apsūdzēto vai viņu aizstāvju iesniegtām apelācijas sūdzībām par pirmās instances tiesas spriedumiem.

 

Informācija par atsevišķām lietām:

1)      7.janvārī Civillietu tiesu palātā paredzēts izskatīt AS „Grindeks” apelācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīta akciju sabiedrības „Grindeks” prasība pret akciju sabiedrību „Olainfarm” par preču zīmes MIDOLAT reģistrācijas atzīšanu par spēkā neesošu. Prasītāja ar prasību tiesā vērsās 2010.gada jūlijā, norādot, ka AS „Olainfarm”, reģistrējot preču zīmi MIDOLAT ir nelikumīgi izmantojusi līdzības ar AS „Grindeks” ražotā medikamenta „Mildronāts” nosaukumu. Iepriekšējā tiesas sēdē pērn oktobrī lietas izskatīšanu atlika, apmierinot prasītājas lūgumu pieprasīt papildus informāciju lietā. (Lieta PAC-92/2014).

2)      9.janvārī Civillietu tiesu palātā paredzēts izskatīt SIA „O.LANA” apelācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru apmierināta Beļģijas uzņēmuma „Soremartec S.A.” prasība un atbildētājai aizliegts izmantot nosaukumu „Rafael” komercdarbībā saistībā ar konditorejas izstrādājumiem. Beļģijas uzņēmumam „Soremartec S.A.” pieder starptautiski reģistrētas preču zīmes RAFFAELLO un Eiropas Kopienas vārdiskā preču zīme RAFFAELLO, Latvijā spēkā no 2004.gada 1.maija. Minētās preču zīmes reģistrētas attiecībā uz precēm 30.preču klasē, tostarp, uz konditorejas izstrādājumiem.

Prasītājs 2010.gada decembrī cēlis tiesā prasību par preču zīmju nelikumīgas izmantošanas pārtraukšanu, norādot, ka SIA „O.LANA ražo un izplata konditorejas izstrādājumu – tortes ar nosaukumu „RAFAEL”.

Prasītājs uzskata, ka šāds nosaukums ir sajaucami līdzīgs ar prasītāja reģistrēto plaši pazīstamo preču zīmi RAFFAELLO un atbildētājs sajaucami līdzīgo apzīmējumu „RAFAEL” lieto saistībā ar precēm, kas ir identiskas vai līdzīgas precēm, uz kurām reģistrētas prasītāja preču zīmes. Prasītājs uzskata, ka atbildētājs apzināti izveidojis prasītāja preču zīmēm līdzīgu apzīmējumu, lai patērētājam radītu asociācijas ar prasītāja produktiem, tādējādi veicinot sava produkta noietu. Atbildētāja prasību neatzīst, norādot, ka prasītāja preču zīme RAFFAELLO galvenokārt tiek izmantota konfekšu apzīmēšanai, bet atbildētājs apzīmējumu „Rafael” lieto toršu apzīmēšanai. Konfektes un tortes, kaut arī konditorejas izstrādājumi, pēc savas būtības ir atšķirīgi izstrādājumi. Bez tam, pretstatītie apzīmējumi gan pēc sava burtiskā, grafiskā, vizuālā un jēdzieniskā sastāva ir absolūti divi dažādi vārdi. (Lieta PAC-105/2014).

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv