Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palātas sarakstos 79 lietas. Tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 11 apelācijas sūdzības un vienu pieteikumu par papildsprieduma taisīšanu. 20 lietās būs sprieduma pasludināšana. 47 lietas ar blakus sūdzībām izskatīs rakstveida procesā.

AT Krimināllietu tiesu palāta tiesas sēdē paredzējusi izskatīt septiņas lietas. Divās lietās saņemts prokurora apelācijas protests, divās lietās – gan apsūdzēto apelācijas sūdzības, gan prokurora apelācijas protests par pirmās instances tiesas spriedumu. Divas lietas kasācijas instances tiesa nodevusi apelācijas instances tiesai jaunai iztiesāšanai. Vienā lietā tiesa vērtēs personas izdošanas pieļaujamību Polijai.

 

 

Informācija par atsevišķām lietām:

1)      9.un 10.jūnijā Krimināllietu tiesu palātā nozīmēta iztiesāšanai krimināllieta, kurā ar Rīgas apgabaltiesas spriedumu apsūdzētais notiesāts par to, ka 2008.gada augustā Baldones pilsētas lauku teritorijā izdarīja citas personas tīšu prettiesisku nonāvēšanu, kas izdarīta ar sevišķu cietsirdību, aplejot automašīnu ar dīzeļdegvielu un aizdedzinot to. Apsūdzētā noziedzīgo darbību rezultātā no saindēšanās ar tvana gāzi uz vietas iestājās cietušā nāve. Ar pirmās instances tiesas spriedumu apsūdzētais sodīts ar brīvības atņemšanu uz 12 gadiem, konfiscējot mantu. Divi citi lietā apsūdzētie viņiem uzrādītajā apsūdzībā par to, ka atbalstīja citas personas tīšu prettiesisku nonāvēšanu, attaisnoti, jo viņu piedalīšanās noziedzīgā nodarījumā nebija pierādīta. Par Rīgas apgabaltiesas spriedumu apelācijas protestu iesniedzis Rīgas tiesas apgabala prokuratūras prokurore, lūdzot atcelt spriedumu daļā par divu apsūdzēto attaisnošanu un pirmā apsūdzētā darbību kvalifikāciju, kā arī izlemt jautājumu par Kriminālprocesa likuma 473.panta otrās daļas 6.punktā paredzētā lēmuma pieņemšanu attiecībā uz liecinieku. Apelācijas sūdzību iesniedzis apsūdzētais, lūdzot viņu attaisnot. (Lieta PAK-19/2014).

 

2)      12.jūnijā Krimināllietu tiesu palāta tiesas sēdē paredzējusi izskatīt uzņēmējas Ellas Ivanovas slepkavības lietu daļā, kuru Senāta Krimināllietu departaments nodeva jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā. (Lieta PAK-124/2014).

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv