Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs divas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un trīs blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētājs ir Ekonomikas ministrija un Nacionālais veselības dienests.

AT Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs sešas lietas. Trīs lietās saņemtas apsūdzēto vai viņu aizstāvju kasācijas sūdzības, bet vienā lietā – prokurora kasācijas protests par apelācijas instances tiesas spriedumiem. Vienā lietā iesniegts gan prokurora protests, gan apsūdzētā kasācijas sūdzība. Vienā lietā izskatīs pieteikumu par tiesas nolēmumu jaunu izskatīšanu.

AT Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs vienu blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu.

 

Informācija par atsevišķām lietām:

 

1)      Administratīvo lietu departaments 1.septembrī rakstveida procesā izskatīs pieteicēja kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru pieteikums noraidīts.

Lietā aktuālais jautājums ir par administratīvās tiesas kompetenci patērētāju tiesību aizsardzības lietās, kurās pēc būtības ir civiltiesisks strīds, bet noteiktos gadījumos noteikta arī iestādes – Patērētāju tiesību aizsardzības biroja – kompetence.

Pieteicējs gribēja, lai viņam samazina preces cenu par summu, ko viņš iztērēja instrukcijas iztulkošanai latviešu valodā. Centrs viņam sniedza atbildi par šo jautājumu, bet atteicās uzdot birojam izdot administratīvo aktu par preces cenas samazināšanu. (Lieta SKA-68/2014).

 

2)      Administratīvo lietu departaments 1.septembrī rakstveida procesā izskatīs pieteicēja kasācijas sūdzību par Administratīvās rajona tiesas spriedumu.

Pieteicējs pieprasīja Nacionālajam veselības dienestam sniegt informāciju, kuri dienesta darbinieki pieņēmuši lēmumu par atteikumu pilnībā kompensēt zāles konkrētai personai, un kā viņi tiks sodīti. Pieteicējs informācijas pieprasījumā norādīja arī personas vārdu un uzvārdu. Dienests atteicās sniegt informāciju, norādot, ka, to sniedzot, netiešā veidā tiks sniegta informācija arī par to, ka attiecīgā persona patiešām ir slima. Dienests norādīja, ka tādējādi tiktu izsniegta ierobežotas pieejamības informācija, kāda ir informācija par personas privāto dzīvi, tostarp veselību.

Pieteicējs tam nepiekrīt, turklāt norāda, ka informācija pirms tam jau bijusi publiskota. (Lieta SKA-155/2014).

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv