Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs četras kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un deviņas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētājs ir Valsts ieņēmumu dienests, Mārupes pagasta padome un vienā lietā – Satiksmes ministrija, Ministru kabinets un Autotransporta direkcija.

AT Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs vienu kasācijas protestu par spēkā stājušos pirmās instances tiesas nolēmumu.

AT Krimināllietu departaments rakstveida procesā divās lietās izskatīs apsūdzēto vai viņu aizstāvju kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas nolēmumiem. Vienā lietā iesniegts prokurora kasācijas protests, divās lietās – gan kasācijas sūdzības, gan protests. Vienu lietu izskatīs sakarā ar protestu par tiesas nolēmumu jaunu izskatīšanu.

 

Informācija par atsevišķu lietu:

Administratīvo lietu departaments 5.jūnijā rakstveida procesā izskatīs vienas no atbildētājām lietā – valsts SIA Autotransporta direkcija un trešo personu lietā kasācijas sūdzības par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu. Lieta ir par konkursu par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālā starppilsētu nozīmes maršrutu tīkla daļas (lotes) „Centrs 1” maršrutos.  Šajā lietā izšķirami jautājumi par konkursa nolikumā izvirzīto prasību atbilstību Sabiedrisko pakalpojumu likuma 9.panta piektās daļas 2.punktam un to, vai konkursa pretendentiem bija zināms un saprotams nosacījums par jaunu transportlīdzekļu iesaistīšanas sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā nepieciešamību. (Lieta SKA-112/2014).

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv