AT Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs septiņas lietas. Trīs lietās saņemts prokurora kasācijas protests, vienā lietā – apsūdzēto vai aizstāvju kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas nolēmumiem. Vienā lietā saņemts gan kasācijas protests, gan apsūdzētā aizstāvja kasācijas sūdzība. Vienu lietu skatīs sakarā ar protestu par tiesas nolēmumu jaunu izskatīšanu un vienā lietā izskatīs apsūdzētā sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu atteikties pieņemt viņa kasācijas sūdzību.

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs sešas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas nolēmumiem un piecas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētājs ir Valsts ieņēmumu dienests, Valsts robežsardze, Rīgas dome un Jūrmalas pilsētas dome.

AT Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs 14 kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem, deviņas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Trīs lietas skatīs sakarā ar protestu par spēkā stājušiem pirmās instances tiesas spriedumiem, vienu lietu sakarā ar pieteikumu par jaunatklātiem apstākļiem. Vienā lietā būs nolēmuma pasludināšana.

 

Informācija par atsevišķām lietām:

 

1)      Krimināllietu departaments 29.oktobrī rakstveida procesā izskatīs viena apsūdzētā un viņa aizstāvja un vēl viena apsūdzētā kasācijas sūdzības par AT Krimināllietu tiesu palātas spriedumu, ar kuru krimināllietā par savas vienaudzes slepkavību 2009.gada jūlijā Jaunciemā, visus četrus lietā apsūdzētos tiesa atzina par vainīgiem apsūdzībā pēc Krimināllikuma 118.panta 5.punkta par slepkavības izdarīšanu organizētā grupā, un, piemērojot Krimināllikuma 49. prim panta 1.punkta pirmo daļu, sodu noteica brīvības atņemšanu attiecīgi uz 9 gadiem un sešiem mēnešiem, 9 gadiem un pieciem mēnešiem, 9 gadiem un četriem mēnešiem un 9 gadiem un 3 mēnešiem. Tiesa piedzina par labu cietušās pārstāvim Ls 40 000 kompensāciju solidāri no visiem apsūdzētajiem. (Lieta SKK-429/2014).

 

2)      Civillietu departaments 30.oktobrī rakstveida procesā izskatīs prasītājas kasācijas sūdzību par AT Civillietu tiesu palātas spriedumu, ar kuru noraidīta prasība pret SIA "Rīgas satiksme" sakarā ar maršruta autobusā brauciena laikā gūtu traumu. Prasītāja ar prasību tiesā vērsās 2008.gada novembrī. Prasībā noradīts, ka 2006.gada 18.martā prasītāja braukusi ar SIA „Rīgas satiksme” reisu autobusā Nr.53 „Zolitūde – Katedrāle”, kad autobusa vadītāja straujas bremzēšanas un inerces rezultātā kritusi un atsitusies pret autobusa vadītāja kabīnes sienu. No negadījuma vietas prasītāja nogādāta Rīgas 1.slimnīcā, kur pēc apskates konstatēta mugurkaula trauma.

Apelācijas instances tiesa atzinusi, ka ar pierādījumiem lietā apstiprinās fakts, ka atbildētājas darbinieks rīkojies saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumiem. Apelācijas instances tiesa norādījusi, ka lietā nepastāv strīds, ka par vainīgu ceļu satiksmes negadījuma izraisīšanā nav atzīts autobusa vadītājs, bet gan nenoskaidrots automašīnas vadītājs, kurš strauji izbraucis priekšā autobusam, kura vadītājam nācies bremzēt, lai izvairītos no sadursmes. Kriminālprocess pret autobusa vadītāju izbeigts, taču turpināts par Krimināllikuma 260.panta pirmajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu pret nenoskaidrotu personu. Tiesa arī atzinusi, ka saskaņā ar speciālo regulējumu, prasītājai ir izmaksāta atlīdzība jeb segti zaudējumi par viņai nepieciešamo ārstēšanos, medikamentu iegādi, kā arī izmaksāta starpība starp viņas ienākumiem pirms ceļu satiksmes negadījuma un pašreizējiem ienākumiem.

Izskatot lietu pirmajā instancē, Rīgas apgabaltiesa 2011.gada 5.decembrī prasību apmierināja daļēji un no SIA "Rīgas satiksme" par labu prasītājai piedzina Ls 5000 par sakropļojumu un Ls 3000 par morālām un garīgām ciešanām. (Lieta SKC-834/2014).

 

3)      Administratīvo lietu departaments 31.oktobrī rakstveida procesā izskatīs lietu, kurā strīds ir par to, vai SIA „Getliņi Eko” bija tiesīga ārpus publiskā iepirkuma procedūras iznomāt zemesgabalu atkritumu šķirošanas rūpniecības celtniecībai atkritumu poligona „Getliņi” teritorijā. Administratīvā rajona tiesa ir atzinusi, ka zemes nomas līgums prettiesiski nodalīts no publiskā iepirkuma par atkritumu sagatavošanu apglabāšanai, un uz tā pamata atzinusi noslēgto zemes nomas līgumu par prettiesisku. SIA „Getliņi Eko” ir iesniegusi kasācijas sūdzību par spriedumu. (Lieta SKA-221/2014).


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv